همشهری آنلاین: تولد نوزاد جدید در خانواده ممکن است برای برادر یا خواهر بزرگترش دلخواه نباشد، به خصوص اگر کودک بزرگتر تا آن هنگام تنها فرزند خانواده باشد.

شما  با انجام ندادن کاری که باعث شود خواهر یا برادر بزرگتر احساس کند دیگر مورد توجه نیست، به او کمک کنید تا با  کودک تازه به دنیا آمده سازگار شود.

رعایت نکات زیر به این سازگار شدن کمک می‌کند:

• هنگامی که بستگان و دوستان به دیدن نوزاد می‌آیند، از آنها بخواهید اول به دیدن کودک بزرگتر بروند.

•  در مواردی که مهمان‌ها از آوردن هدیه‌ای کوچک برای کودک بزرگتر غفلت می‌کنند، خودتان چیزی را از قبل کنار گذاشته‌اید به او بدهید.

• کودکان بزرگتر را در مراقبت از برادر یا خواهر کوچکتر "خودشان"‌ مشارکت دهید.

• در مقابل انجام رفتارهای بچه‌گانه بوسیله فرزندان بزرگتر برای جلب توجه مقاومت کنید.

• هنگام خوابیدن نوزاد؛ زمانی انحصاری را به کودکان بزرگتر اختصاص دهید.

• بگذارید کودکان بزرگتر به نوزاد پستانک یا وسیله بازی بدهند.

 HealthDay News,10 Jan 2006

کد خبر 5510

برچسب‌ها