همشهری‌آنلاین: دورۀ "جنبه‌های اقتصاد اطلاعاتی اروپا" به مدت چهار روز از یک‌شنبه 19 خرداد در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 نادر علیانی، عضو لابراتوار دانش لندن، دانشگاه لندن، مدرس این دوره گفت: در این دوره با نگاهی بین‌رشته‌ای تلاش خواهد شد چهارچوب مفهومی اقتصاد اطلاعاتی اتحادیه اروپا تعریف شود.

به گفتۀ دکتر علیانی، هدف از بررسی این مفهوم به دست دادن تحلیلی جامع از رابطۀ بین مفاهیم مختلف اقتصاد اطلاعاتی،  نوآوری و اقتصاد دانش محور  در بافت  اقتصادی اروپاست. در این دوره تاکید بر حفظ نگاهی بین‌رشته‌ای است تا بتوان تصویری کامل و جامع از سیاست‌های دولتی و نوع حضور بخش خصوصی در اقتصاد اطلاعاتی اتحادیه اروپا در بستری جهانی فراهم کرد. همچنین از دیگر سو، در نگاهی خردتر، به نحوۀ رقابت دولت‌های اروپایی برای تصاحب سهم بیشتری از این اقتصاد پرداخته خواهد شد.

موضوعاتی که به صورت مجزا در این دوره بررسی خواهد شد شامل «بازرگانی و تجارت اروپا در بافت جهانی، چالش‌ها، تغییرات و تغییرات الزامی»، «واقعیات و ریتریک‌های اقتصاد دانش محور» و نیز «نقش یادگیری و آموختن، ابداع، نوآوری و خلاقیت در اقتصاد اطلاعاتی» و «نوآوری در خدما ت متحرک»  خواهند بود.

در پایان این دوره در دانشکده مطالعات جهان انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان بتوانند مهارت‌های روش‌شناختی، تحلیلی و نظری لازم برای انجام تحقیقات انتقادی در حوزۀ بالا را به دست بیاورند.

لازم به گفتن است که این دوره به طور خاص برای دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات بریتانیای دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌شود. دکتر علیانی با تشکر از حمایت‌های فراوان دکتر سعید رضا عاملی به عنوان رئیس دانشکده گفت: در این دوره ضمن بهره‌گیری از روش‌ها و ابزار‌های مختلف آموزشی سعی می‌شود، کارگروه‌های تخصصی جهت تمرکز بر جنبه‌های خاص‌تر موضوع تشکیل شود.

دکتر علیانی در پایان گفت که در این دوره که با حضور 42 شرکت‌کننده برگزار خواهد شد، خانم مهشید مایار، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا، آقای شاهو صبار، کارشناس ارشد ارتباطات و آقای هادی خوشنویس، کارشناس ارشد ارتباطات به عنوان دستیار فعال خواهند بود.

کد خبر 54312

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار