همشهری آنلاین: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تخریب محیط زیست یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست.

فاطمه واعظ جوادی در همایش حقوق زیست با تقدیر از حضور رئیس قوه قضائیه، معاونان و قضات این قوه افزود: برگزاری این همایش و حضور پرشور مسئولان قضائی در آن نمادی از توجه دقیق نهادها به اهمیت محیط زیست و نقش قوانین و مقررات و آرای قضائی در ارتقای حفاظت و بهسازی محیط زیست است.

وی تصریح کرد: محیط زیست، عطیه الهی و نتیجه لطف او به نوع بشر است و بر همین اساس به بشریت در کلیت آن تعلق دارد تا در مسیر تعالی و حرکت الی الله همانند سایر مواهب ونعمت ها به درستی مدیریت شود و مورد استفاده خردمندانه قرار گیرد به گونه‌ای که کمال و تعالی انسان بدون وجود لوازمی که " محیط زیست و شرایط محیطی مناسب" از مهمترین آنهاست میسر و ممکن نیست.

جوادی گفت: در اسلام جامع‌ترین دیدگاه و صحیح‌ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است و خداوند جهان هستی و همه پدیده‌ها را زیبا، متقن و موزون آفریده و انسان باید رابطه خود را با آنها تصحیح کند و با تصرفات نادرست خود آن را ویران و آلوده و جامعه را با بلا و مصیبت مواجه نسازد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اسلام با نگرش جامع و همه سونگر خود نه فقط انسان امروز را مورد توجه قرار می‌دهد بلکه رفتار هر نسل را نیز برپایه حق نسل‌های آینده به طی فرآیند تعالی و همچنین محیط زیست و اجزای آن به بقاء و بندگی خدا تنظیم می‌کند.
وی افزود: اگر منویات احکام و موازین الهی در حیات صنعتی و توسعه‌ای بشر به صورت بایسته مراعات و محترم شمرده شود، محیط زیست از وضع بحرانی‌ای که بدان دچار شده نجات خواهد یافت و این امر، تمهیدی برای حیات پایدار و طیبه بشر خواهد بود.‌

‌وی ابراز امیدواری کرد: روند ارتقای وضع محیط زیست کشور و «حفاظت» و «بهسازی» آن موجب تمهید حاکمیت عدالت در روابط جمعی و تصحیح رفتارها و برنامه‌های خصوصی و عمومی در برخورد با محیط زیست شود.

جوادی گفت: در کنار قانون شکار و صید که نخستین سند حقوق محیط زیست ایران است، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پی تدوین و پایه‌ریزی قانونی عام و مادر در زمینه محیط زیست بوده و برای مدیریت و نظارت بر رعایت هنجارهای عمومی آن، سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت اما در این میان اصل مترقی 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سند محکم و پشتیبان نقش و جایگاه ویژه‌ای در حفاظت از محیط زیست و منابع الهی دارد.

جوادی گفت: محیط زیست در پرتو تأثیر آن بر حیات اجتماعی، بستر لازم و ضروری برای حیات جمعی است به طوری که وجود و بقای بشر، بسته به وجود و بقای آن است. از این رو، نه تنها داشتن شرایط بهینه محیطی، خود یک حق الهی، طبیعی و موضوعه برای نوع بشر است، بلکه لازمه و پیش شرطی برای استیفای سایر حقوق انسان است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به گسترش مسائل توسعه‌ای در ایران برای برخی از بخش‌های زیست محیطی که اجمال و کلیت قانون حفاظت و بهسازی برای تشریح مناسب آنها کفایت نمی‌کرد، قوانین و مقرراتی خاص و تفصیلی در حوزه آب، هوا و پسماندها تصویب و در خصوص آلودگی خاک نیز پیش نویس لایحه قانون تدوین شده است و مراحل نهایی شدن را طی می‌کند.

جوادی افزود: مجموعه‌ای از منابع حقوق محیط زیست ایران اعم از قانون کلی و مادر و قوانین و مقررات خاص وجود دارند که به صورت مقطعی در قالب قوانین برنامه‌های توسعه، و دائمی ، نحوه برخورد با محیط زیست انسانی و طبیعی را مقرر داشته اند.

وی گفت:‌ در کنار این قوانین مجموعه‌ای گسترده مشتمل بر 20 معاهده بین‌المللی وجود دارد که مدیریت بین‌المللی برخی امور زیست محیطی را نیز پایه‌ریزی و جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه این معاهدات را تصویب کرده است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت پیگیری اجرا و نظارت بر اجرای آنها را به عنوان مرجع ملی، بر عهده دارد.

جوادی افزود: امیدواریم دستاوردهای این همایش در ایجاد فضای لازم برای کمک به شناخت درست محیط زیست و بایسته‌های قانونی در این زمینه راهگشا باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: در سال نوآوری و شکوفایی که مکمل اتحاد ملی و انسجام اسلامی در مدیریت و برنامه ریزی عمومی است، بتوانیم با نوآوری در شیوه‌ها و ابزارهای قانونی، اداری و قضایی، زمینه‌های شکوفایی استعدادها و به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های تعامل میان مردم و دولت از یک سو و قوای سه گانه از سوی دیگر در صیانت از محیط زیست که در آن آحاد مردم باید حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، بیش از پیش فراهم کنیم. 

کد خبر 54268

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار