همشهری آنلاین : نقد ادبی خواننده محور درده جلسه درشهرکتاب مرکزی آموزش داده می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، در این سلسله کلاس‌ها که از شنبه (8 آبان) آغاز شده، دکتر علی نجومیان رابطه متقابل متن ادبی و خواننده، نقش اجتماع و گفتمان‌های مسلط در شکل‌گیری فهم خواننده، نقش زمان در فرآیند فهم متن ادبی، نقش فلسفه پدیدارشناسی، نقش خوانده‌های قبلی خواننده در فهم متن ادبی، اهمیت شناخت خواننده متن به جای فهم متن ادبی، افق‌های انتظار خواننده متن، شکل‌گیری فهم گروهی و معرفی خواننده‌های متعددی که متن و مولف در نظر دارد را برای علاقه‌مندان تشریح خواهد کرد.

گزارش همشهری آنلاین حاکی‌است که در این دوره نقد ادبی، با اتکا بر روش‌شناسی نقد خواننده‌محور، گونه‌های متفاوت این نوع نقد معرفی‌می‌شود و در هرجلسه بر متنی ادبی نقد عملی صورت می‌گیرد. نظریه‌پردازانی که در این دوره معرفی می‌شوند: ایزر، یاوس، فیش، رزنبلات و بلیچ و هالند هستند.

کد خبر 5079

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار