همشهری آنلاین: نشست شهر کتاب مرکزی این هفته به بررسی کتاب سعدی شاعر عشق و زندگی اثر دکتر محمد علی همایون کاتوزیان اختصاص دارد.

به گزارش همشهری آنلاین در این نشست برخی از سعدی پژوهان نامی به بررسی ونقد این کتاب می پردازند.

دکتر کاوس حسن لی که دائره المعارفی درباره کتابهای سعدی تالیف کرده است ونیز دکتر محمد دهقانی و کوروش کمالی سروستانی دراین نشست حضور دارندو به بررسی این کتاب می پردازند .

کتاب تازه دکتر کاتوزیان را ماه گذشته انتشارات مرکز به بازار کتاب عرضه کرده است .

دراین کتاب مجموعه ای از مقالات نویسنده درباره سعدی آمده است.

نشست هفتگی شهر کتاب درساعت 17 هر سه شنبه در خیابان حافظ نبش زرتشت غربی برگزار می شود.

کد خبر 3407