همشهری آنلاین : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره پژوه نامی در مجموعه برنامه های شهر کتاب درباره اسطوره در ایران سخن می گوید

به گزارش همشهری آنلاین در این سخنرانی که ساعت 17 سی ام آبان در شهر کتاب مرکزی برگزار می شود، مباحثی چون  نقش اسطوره در تبیین شاخص‌های فرهنگی، هنری و ادبی یک قوم، پیوند اسطوره با هنر و ادبیات، تاریخچة اسطوره ‌شناسی در ایران و بررسی مهم‌ترین اسطوره‌های ایران باستان و تاثیر آن در ادبیات بومی و به طور کلی جایگاه اساطیر ایران در پهنة اساطیر جهان  مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .

از اسماعیل پور در آینده نزدیک کتاب مشترکش با زنده یاد مهرداد بهار  با عنوان ادبیات مانوی از سوی انتشارات کارنامه به بازار کتاب عرضه خواهد شد.

پیش از این  دکتر اسماعیل پور در همین مکان درباره ادبیات مانوی و آثار مانی سخنرانی مفصلی انجام داده بود.

ابوالقاسم اسماعیل پور دکتراى فرهنگ و زبانهاى باستانى از دانشگاه تهران دارد و هم اکنون دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه شهید بهشتى تهران و استاد مدعو دانشگاه مطالعات بین المللى شانگهاى از سپتامبر ۲۰۰۴ تاکنون است. او همچنین عضو انجمن ایران شناسى اروپا و عضو انجمن بین المللى مطالعات مانوى نیز هست.

از آثار تألیفى او مى توان به کتابهاى اسطوره آفرینش در آیین مانى، اسطوره بیان نمادین، ادبیات مانوى (با همکارى دکتر مهرداد بهار) زیر آسمانه هاى نور، سرودهاى روشنایى (شعر ایران باستان و میانه و سرودهاى مانوى) و Manichaean Gnosis اشاره کرد. او همچنین ۱۶ کتاب را در زمینه اسطوره و شعر ترجمه کرده است که هنر مانوى، زبور مانوى، مجموعه ۶ جلدى دانشنامه اساطیر جهان، آیین گنوسى و مانوى، اسطوره، ضمیر پنهان، رؤیاها، درخت درون(برگزیده اشعار اکتاویوپاز) سنگ خورشید و دامنه شرق (مجموعه اشعار اکتاویوپاز در دو جلد)، میان خورشیدهاى همیشه (برگزیده شعر جهان)، آلاچیق چلچله ها (برگزیده شعر چین و ژاپن) از جمله این ترجمه ها هستند. دراین میان اما ترجمه مجموعه سترگ دانشنامه اساطیر جهان، اهمیت ویژه اى داشته است.

کد خبر 8408