پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۶ - ۱۷:۳۷

نرگس عزیزی: پرتاب دکمه؛ یک بازی برای بچه‌ها که به مهارت خاصی نیاز ندارد.

مهارت مورد نیاز: به مهارت خاصی نیاز ندارد.
سن مناسب برای این بازی: 5./3 تا 5 سالگی
وسایل موردنیاز: 10 عدد دکمه یا در نوشابه برای هر بازیکن.

اهداف: حدس‌زدن فاصله، افزایش دقت و تمرکز و بالابردن هماهنگی بین چشم و دست.
شاید بازی‌های دارای هدف‌گیری را بسیاری از ما تابه‌حال با کودکمان انجام داده باشیم اما هماهنگی چشم و دست یا هماهنگی بین اعصاب و عضلات شامل کنترل حرکات عضلات نیز می‌شود؛ اینکه هر زمان متناسب با هدفمان به اشیا نیرو وارد کنیم. رعایت این نکته در زمان پرتاب‌کردن اشیا به فاصله‌های دور بسیار راحت است اما کسب مهارت پرتاب‌های دقیق در فاصله‌های کوتاه، به انرژی و تمرین بیشتری نیاز دارد.

روش:
 یک خط به فاصله 20 سانتی‌متر و خط دیگری به فاصله 1 تا 5/1 متر از دیوار با چسب نواری یا با نوار باریکی از کاغذ رنگی یا روزنامه روی زمین ایجاد کنید. فاصله خط دوم با دیوار را سن کودک شماست که تعیین می‌کند؛ در سنین پایین یا شروع بازی، فاصله بهتر است زیاد نباشد.
خودتان و کودکتان پشت خط دوم قرار بگیرید؛ هرکدام از شما 10 دکمه دارید که باید آنها را طوری پرتاب کنید که بعد از برخورد با دیوار، پشت خط اول روی زمین قرار بگیرد؛ یعنی در فاصله 20 سانتی از دیوار.
 اگر دکمه‌ای به دیوار نخورد، از دور بازی خارج می‌شود. بعد از یک دور بازی، تعداد دکمه‌هایی که در جای درست قرار گرفته‌اند را بشمارید. هرکسی که تعداد بیشتری دکمه را در محدوده درست انداخته بود، دور بعد را شروع می‌کند.
 نکته آخر: در دورهای اول، سعی کنید فاصله بین شما و کودکتان خیلی زیاد نباشد تا او نیز شانس برنده‌شدن داشته باشد اما در دورهای بعدی می‌توانید این بازی را کاملا با شرایط برابر برگزار کنید.

کد خبر 39078

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار