گروه شهری: شورای اسلامی‌شهر تهران در سی و دومین جلسه علنی خود با یک فوریت به طرح الزام شهرداری تهران به رعایت شاخصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در بازسازی زندان قصر رأی داد.

از آنجا که هنگام بازسازی زندان قصر درخواست‌هایی ازسوی برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها برای تغییر کاربری این زندان مطرح شد شورای شهربه این نتیجه رسید که به منظورجلوگیری ازاین روند نسبت به تصویب چنین طرحی اقدام نماید.

حسن بیادی که در غیبت مهدی چمران درجایگاه ریاست شورا نشسته بود، گفت: این اقدام برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها را که به عنوان مشتری‌های جدیدخواهان تغییر کاربری زندان قصر هستند خلاف طرح مصوب عنوان کرد و  آن را عامل تخریب بخش‌هایی از مجموعه زندان قصردانست.

احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز در ضرورت تصویب این طرح گفت: حفظ مجموعه زندان قصر که طراح آن یک ژنرال روسی به نام «مارکوف» بوده به عنوان یک اثر ملی ضروری است.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درادامه گفت:‌ نظارت بر نحوه طراحی و اجرای مرکزفرهنگی زندان قصر از سوی شورای شهر تهران لازم است و با توجه به نقطه نظرات کارشناسی مختلفی که در این رابطه وجود دارد، موضوع به گونه‌ای نیست که فقط شهرداری بخواهد مسائل مربوط به این مجموعه را عهده دار باشد.

بر اساس این گزارش، بعد از مباحث مذکور یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به رعایت شاخصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در بازسازی زندان قصر با 12 رای از مجموع 13 عضو حاضر در جلسه به تصویب رسید.

همچنین شورای شهر با قید یک فوریت کاربررسی ساخت مجموعه‌های ورزشی وتفریحی وفرهنگسرابرای جانبازان را دردستورکارخود قرارداد. حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران به هنگام بررسی یک فوریت طرح الحاق دو بند ذیل ماده واحده مصوبه مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان جسمی‌و حرکتی به عنوان مخالف ارائه این طرح گفت: می‌توان مراکز فرهنگی و ورزشی موجود را با وسایل مختص معلولان و جانبازان تجهیز کرد بنابراین ارائه چنین طرحی دیگر موضوعیت ندارد.

مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت حمایت مدیریت شهری از نیازهای معلولان و جانبازان و گلایه‌های آنان از ضعیف بودن حمایت مسئولان از آنان، گفت: لازم است مدیریت شهری در قالب یک طرح جامع نگاه همه جانبه‌ای نسبت به نیازهای جانبازان داشته باشدو تسهیلات خدماتی و رفاهی لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز باتقدیرازشهرداری تهران نسبت به ساخت یک مجتمع ورزشی بزرگ ویژه جانبازان در خیابان فدائیان اسلام، بر ضرورت تجهیز این مرکز به وسایل ورزشی مورد نیاز جانبازان تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز گفت: درنظرداریم درصورت تصویب اعتبارموردنیاز4 مجموعه ورزشی ویژه جانبازان ومعلولان جسمی‌حرکتی درچهارنقطه تهران احداث کنیم.

درجلسه شورای شهرتهران به پیشنهاد معصومه ابتکارهمچنین مقررشد، شورای شهرتهران نظام برنامه‌ای، راهبردی و هدف گذاری‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای بودجه شهرداری تدوین کند.برهمین اساس این برنامه با استناد به راهبردهای طرح جامع شهرتهران وبا کمک استادان دانشگاهی وکارشناسان شورا و شهرداری تهران درقالب یک برنامه عملیاتی 5 ساله دردستورکارشورای اسلامی‌شهرتهران قرارگرفت.

کد خبر 30241

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار