همشهری آنلاین: کمیته هماهنگی هواشناسی - آبشناسی و مراقبت محیطی دریای خزر (CASPCOM)* با عضویت کشورهای کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایرانتشکیل شده است

CASPCOM

با افزایش ناگهانی تراز آب دریای خزر در دهه 60 و اوایل دهه 70 و تخریب و آب گرفتگی تاسیسات و نواحی مسکونی در سواحل پنج کشور حاشیه دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان، جمهوري آذربایجان، ترکمنستان و ایران موجی از نگرانی در این کشورها در زمینه تبعات این پدیده بوجود آمد.

در این راستا کمیته‌ای جهت هماهنگی امور هواشناسی-آبشناسی و پایش محیطی دریای خزر در شهریور 1373 طی نشستی میان کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد و مقرر شد ریاست آن کمیته هر دو سال یکبار به صورت دوره‌ای به عهده رئیس هواشناسی یکی از پنج کشور حاشیه دریای خزر باشد.

این کمیته در راستای اهداف تشکیل خود موارد زیر را دنبال می‌كند:

1-ایجاد و توسعه سامانه یکپارچه منطقهای برای دستیابی به اطلاعات وضعیت دریای خزر و تبادل آن به منظور تأمین سلامت جانداران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی پایدار در دریا.
2- نگهداری شبکههای دیدبانی ملی موجود شامل ایستگاهها و یا پایگاههای ساحلی، جزیره‌ای و دهانه رودخانه‌ای ، در صورت لزوم احداث ایستگاهها و یا پایگاه‌های جدید؛
3- ایجاد الزامات مشترک برای سامانه‌های ملی در زمینه جمعآوری، ذخیرهسازی و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت دریای خزر؛
4- تهیه اطلاعات مرجع حاوی خلاصه دادهها ( رژیمی و اقلیمی) در مورد وضعیت دریای خزر؛
5- طراحی و گردآوری بانک داده های دیدبانی ویژگیهای مربوط به وضعیت دریای خزر؛
6- ارتقاء روشهای پیشبینی وضعیت دریای خزر شامل پیشبینی‌های نوسانات سطح دریای خزر با فاصله زمانی متفاوت؛
7-ارتقاء روشهای ارزیابی وتجزیه و تحلیل جامع اجزاء تشکیل دهنده تراز آب دریای خزر شامل شارها در لایههای مرزی؛
8-هماهنگی میان طرف‌ها در خصوص سازوکارهای تربیت و آموزش کارکنان در زمینه آبشناسی- هواشناسی دریای خزر.
9-اعمال استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی/کمیسیون بین‌دولتی اقیانوس شناسی و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)برای دیده‌بانی‌های ویژگی‌های آبشناسی- هواشناسی، توافق در خصوص سامانه‌های مرجع، انتخاب معیارها و مقرر نمودن دیگر قوانین پایه، هماهنگ کردن کتابچه‌ راهنما برای عملیات آبشناسی- هواشناسی در ایستگاهها و پایگاههای دریایی و ساحلی

 Coordinating Committee on Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the Caspian Sea*

منبع: روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور

کد خبر 279330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار