مجموع نظرات: ۰
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۶
۰ نفر

همشهری‌آنلاین- دکتر یونس ُشکرخواه: تست اعتیاد به اینترنت (IAT) یکی از معتبرترین تست‌های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ (Kimberly Young) ابداع شده است.

اعتیاد اینترنی

در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد؛ اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یک تا پنج هستند. در پایان؛ باید مجموع نمراتی را که به ۲۰ پرسش زیر می‌دهید جمع بزنید.

۱. چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت می‌مانید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۲. چقدر به‌خاطر آنلاین ماندن؛ اعضای خانواده را نادیده‌ گرفته‌اید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□  - شامل حال‌ من نمی‌شود

۳. چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می‌دهید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۴. چقدر از طریق اینترنت با کاربران دیگر رابطه ایجاد ‌می‌کنید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۵. چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودن‌تان شاکی هستند؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۶. چقدر به‌خاطر اینترنت؛ نمرات و کارهایتان در مدرسه افت کرده است؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌من نمی‌شود

۷. چقدر ایمیل‌هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می‌کنید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۸. چقدر عملکرد کاری و بهره‌وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۹. وقتی از شما می‌پرسند که چه‌کارهایی آنلاین انجام می‌دهید؛ چقدر در موضع تدافعی یا پنهانکاری قرار ‌می‌گیرید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۰. چقدر افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام‌بخش در اینترنت خنثی می‌کنید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□  - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۱. چقدر وقتی در اینترنت هستید؛ احساس می‌کنید توان پیش‌بینی امور را دارید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□  - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۲. چقدر فکر  می‌کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار؛ تهی و بی‌لذت است؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۳. چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می‌شود؛ غر می‌زنید؛ فریاد می‌زنید یا عصبانی  می‌شوید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۴. چقدر به خاطر قطع نکردن اینترنت؛ دچار بیخوابی هستید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۵. چقدر فکر می‌کنید که در حالت آفلاین حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□  - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۶. چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را به کار می‌برید: فقط چند دقیقه مونده؛ الان میام

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□  - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۷. چقدر سعی کرده‌اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده‌اید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۸. چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودنتان را از دیگران مخفی کنید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۱۹. چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران؛ ترجیح می‌دهید؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

۲۰. چقدر وقتی آفلاین هستید؛ احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین می‌رود؟

۱. به ندرت□ ۲. گاه‌گاهی□ ۳. غالبا□ ۴. بکرات□ ۵. همیشه□ - شامل حال‌ من نمی‌شود

....................................................

جمع نمرات بین ۲۰ تا ۴۹ = کاربر معمولی هستید
جمع نمرات بین ۵۰ تا ۷۹ = دارید دچار مشکل اعتیاد اینترنتی می‌شوید؛ مراقب باشید
جمع نمرات بین ۸۰ تا ۱۰۰ = شما به اکثر پرسش‌ها نمرات ۴ یا ۵ داده‌اید. شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشکل‌تان را در اسرع وقت حل کنید. واقعا فکر کنید که اگر در پرسش دوم؛ جواب شما ۴ بوده است، چه به سر خودتان آورده‌اید؟

کد خبر 27466
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار