همشهری آنلاین: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با الهام از تفکر حاکم بر پارک‌ها و مراکز رشد فناوری در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد تا مسئولیت هماهنگی و همسو نمودن توانایی‌های علمی و فنی مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهی و صنعتی استان اصفهان را به عهده بگیرد

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

بر این اساس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تلاش دارد تا از برآیند نیروهای کارآمد موجود در بخش‌های یاد شده بتواند بستری پویا و خلاق برای رفع مشکلات موجود صنایع منطقه و در پی آن دستیابی به فناوری‌های موردنیاز مملکت را فراهم آورد.

اساسنامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال ۱۳۷۵ با اهداف راهبردی زیر به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسید:

  • افزایش اقتدار ملی از فرآیند تحقیق و توسعه فناوری
  • تلاش منظم و مستمر به منظور رویارویی با نیازهای حال و آینده
  • گسترش تفکر علمی و کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات

به منظور برآورده شدن اهداف مندرج در اساسنامه شهرک سه رسالت اجرایی زیر از سوی هیات امناء شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تدوین شده است:

  • کمک به ایجاد و تقویت شرکت ها و موسسات دانش محور
  • ایجاد پیوند بین واحد های تولیدی و سازمان ها و موسسات تحقیقاتی
  • ارایه خدمات پشتیبانی به واحد های مستقر در شهرک
  • شکاف بین دانشگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از علل اصلی عدم ارتقاء فناوری در کشور است . حلقه مفقوده در چرخه تحقیقات و فناوری را میتوان ناشی از فقدان ساختار های واسطه ای دانست که بتوانند دانش دانشگاهی را به تحقیق کاربردی - توسعه ای تبدیل و نتایج تحقیق را تجاری نموده و با فناوری مربوطه به تولید برسانند.

وجود مراکز تحقیقاتی حرفه‌ای و شرکت‌های خدمات مهندسی در کنار یکدیگر می توانند به خوبی این خلاء را پر کرده تا حلقه زنجیر بین دانشگاه و صنعت را تکمیل نمایند.

موضوع شناسایی این حلقه های ساختاری مفقوده در هر شاخه از بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و حمایت و پشتیبانی در جهت ایجاد و بقاء اینگونه ساختارها در مجموعه ای متمرکز ، یکی از رسالت‌های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به شمار می‌رود.

تحقق این امر از طریق بررسی و شناسایی پتانسیل های موجود در هر گرایش علمی مورد نیاز و اولویت دار و بستر سازی برای ایجاد موسسات خصوصی مستقل از ستاد مرکزی شهرک و تقویت و حمایت آنها در مراکز رشد واحد های فناوری ( انکوباتور ) صورت می پذیرد.

در راستای اجرایی نمودن رسالت یادشده تعدادی کمیته تخصصی متشکل از متخصصان واحد های تولیدی و محققان دانشگاهی در زمینه های خاص از علوم کاربردی وظیفه برنامه ریزی ، تعیین اولویت های تحقیقاتی در زمینه های علمی و فناوری و همچنین شناسایی مسائل و مشکلات صنعت و پتانسیل های تحقیقاتی را به عهده گرفته اند.

با توجه به نقش موسسات فناوری و ضرورت حمایت از موسسات فناوری جدید وظیفه اصلی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کمک به ایجاد موسسات و شرکت های فناوری خدمات مهندسی و استقرار آنها در مراکز رشد است.

عضویت در انجمن بین المللی پارک های علمی (IASP) و انجمن پارک‌های علمی آسیا (ASPA) و متخصصین پارک های علمی و مراکز نوآوری (SPICE) را دارد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 150072

برچسب‌ها