همشهری آنلاین: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج به عنوان اصلی‌ترین مجموعه پژوهشی و مطالعاتی سازمان بسیج فعالیت می‌کند.

آشنایی با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

این پژوهشکده، با 3 مرکز تابعه، وظیفه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی متعدد و اطلاع‌رسانی آنها در زمینه‌های علوم انسانی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی را با اهداف زیر تعقیب می‌کند:

 • ایجاد مبنای پژوهشی برای فعالیت‌های بسیج
 • مطالعه و انجام تحقیقات کاربردی وتوسعه ای در زمینه های علوم انسانی علوم انسانی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی
 • افزایش توان علمی-پژوهشی بسیجیان برای ایفای نقش در پیشبرد علم و پژوهش کشور
 • ایفای نقش بسیج در تولید علم و جنبش نرم افزاری
 • اطلاع رسانی علمی، تخصصی و پژوهشی در بسیج
 • استقرار نظام جامع پژوهشی و فناوری اطلاعات بسیج
 • نهادینه سازی فرهنگ تحقیق و پژوهش در بسیج

رسالت علمی، پژوهشی بسیج:

عرصه علم، فناوری و پژوهش در بسیج، روشنگر در فرآیند تصمیم گیری و حل مسائل به روش علمی، توسعه دهنده فرهنگ علمی، فناورانه و پژوهشی در راستای اهداف و ماموریت های بسیج و زمینه ساز حضور پر شور محققان، مبتکران و نخبگان متعهد در جهاد علمی است که خدمات ذیل را ارائه می‌نماید:

 • انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای در عرصه های مورد نیاز بسیج.
 • سنجش افکار بسیجیان، پایوران و مردم.
 • اثربخشی برنامه ها و فعالیتهای بسیج.
 • کمک به جنبش نرم افزاری و تولید علم و بهره گیری از فناوری های نوین در بسیج.
 • کمک به کاربست نتایج تحقیقات در ماموریتهای بسیج.
 • ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در عرصه های علمی و پژوهشی کشور.
 • تامین و اشاعه اطلاعات علمی مورد نیاز بسیج و انتشار دستاوردهای علمی و تحقیقات بسیج.
 • توانمندسازی علمی پژوهشی فرماندهان، مدیران، کارشناسان و پژوهشگران بسیج.
 • تعامل موثر، پویا و مستمر با دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز علمی وتحقیقاتی سپاه، نیروهای مسلح کشور .
 • توسعه و اشاعه ادبیات علمی بسیج.
 • فراهم آوری، نگهداری و بهینه سازی اسناد و مستند سازی علمی تجربیات بسیج.

ماموریت:

کمک به توسعه و تقویت نهضت نرم افزاری و تولید علم و ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در عرصه های علمی و پژوهشی با:

 • تدوین اهداف، راهبردها، سیاست ها، طرح ریزی، برنامه ریزی، نظارت و هدایت فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان بسیج در کلیه رده ها، اقشار و مناطق(ایفای نقش موثر ستادی در سازمان بسیج).
 • انجام تحقیقات مورد نیاز بسیج، رصد کردن محیط پیرامونی بسیج، اشاعه اطلاعات پژوهشی بسیج، آینده پژوهی و ترویج ادبیات علمی عرصه های ماموریتی بسیج.

وظایف کلی:

 • تدوین اهداف، راهبردها، اصول و سیاستهای پژوهشی سازمان بسیج.
 • طرح ریزی و برنامه ریزی پژوهشی و ایجاد هماهنگی و تلفیق برنامه های پژوهشی رده ها، اقشار و مناطق.
 • شناسایی نیازها و مشکلات تحقیقاتی سازمان بسیج.
 • هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی در سازمان بسیج.
 • انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای و مطالعات راهبردی مورد نیاز بسیج.
 • آینده پژوهی، نظریه پردازی، تولید دانش و ترویج ادبیات علمی عرصه های ماموریتی بسیج.
 • رصد محیط ماموریتی بسیج و شرایط اجتماعی کشور با سنجش افکار مردم بسیجیان و پایوران.
 • تعامل با نظام برنامه ریزی و کنترل با انجام اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت های بسیج.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 175038

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار