همشهری آنلاین: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمانی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است

به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش، ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی، تالیف و تدوین کتب درسی و آماده سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روشهای نو در جهت اعتلای کیفیت آموزش و پرورش، سازمانی به نام «سازمان پژوهش ونوسازی آموزشی» که دراین قانون سازمان نامیده می شود، تشکیل می‌گردد.

وظایف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

  • پژوهش در محتوای برنامه های آموزش و پرورش در دوره های مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندیهای کشور ، توانایی و خصوصیات روانی دانش آموزان ، تشخیص و تعیین هدفهای هر دوره تحصیلی ، تهیه وتنظیم برنامه های درسی و تعیین نسبتهای مطلوب برای تحصیلات در سطوح و رشته های مختلف
  • مطالعه و تنظیم روشهای ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابی تحصیلی
  • تالیف، تدوین، انتشار کتب و نشریات آموزشی وکمک آموزشی برای معلمان و مربیان
  • تعیین و تهیه مواد ووسائل آموزشی وفهرست استاندارد تجهیزات و وسائل آموزشی با همکاری سازمان نوسازی و توسعه وتجهیزمدارس کشور و تهیه و تنظیم طرحهای لازم برای نوآوری در روشها ووسائل آموزشی واجرای طرحهای آزمایشی به منظور ارزشیابی روشها و وسائل آموزشی
  • انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش وپرورش
  • تربیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش، اجرای برنامه های کارآموزی برای معلمان ومسئولان مدارس ومجریان مربوط ، برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان ومتخصصان امر آموزش وپرورش ونظر خواهی از آنان وفراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه ریزی وبرنامه نویسی وارزشیابی آموزشی
  • همکاری باسازمان رادیو وتلویزیون ملی ایران ودیگر واحدها و شوراهایی که به نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند
  • سایر مسائلی که شورای سازمان درجهت هدفهای سازمان تعیین خواهد نمود

یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر سمت ریاست سازمان را عهده دار خواهد بود.

کد خبر 101826

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز