یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۸
۰ نفر

در جریان هشتادمین جلسه شورای شهر، طرح الزام شهرداری تهران به انجام مطالعه و تدقیق بافت‌های ناپایدار شهر تهران و اصلاح ضوابط مربوط به این بافت‌ها به تصویب رسید.

شورای شهر

محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شورا در توضيح اين طرح گفت: در فرايند تدوين طرح تفصيلي در شهر تهران، لايحه‌اي به اين طرح مبني بر صدور مجوز يك طبقه تشويقي به بافت‌هاي ناپايدار كه خود مؤلفه‌اي از بافت فرسوده در شهر تهران بود اضافه شد.

وي با تأكيد بر اينكه هدف از ارائه اين طرح تدقيق و مطالعه مجدد بافت‌هاي ناپايدار شهر تهران است، افزود: «بافت‌هاي فرسوده داراي 3مولفه براساس ريزدانگي، نفوذناپذيري (گذركمتر از 6متر) و ناپايداري است. در حال حاضر بيش از 3770هكتار از شهر تهران جزء بافت فرسوده و 14هزار هكتار آن نيز جزء پارسل يا بلوك‌هاي ناپايدار تعريف شده است. در جريان اجراي طرح تفصيلي و مجوز صدور يك‌طبقه تشويقي به بافت‌هاي ناپايدار به سقف جمعيت‌پذيري تهران كه 10.5 ميليون نفر درنظر گرفته شده بود 375هزار نفر ديگر اضافه مي‌شود. درحالي‌كه اين ضوابط تشويقي خود اهرمي در جهت افزايش جمعيت‌پذيري بيشتر خواهد شد.»

اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه به نبود عدالت در ساخت‌وساز بلوك‌هاي تعريف شده شهري در مناطق تهران به واسطه اجراي اين لايحه اشاره كرد. به گفته وي براساس اين ضوابط در بافت ناپايدار به بخشي از املاكي كه داراي مشخصه‌هاي ناپايداري بودند يك طبقه تشويقي تعلق مي‌گيرد درحالي‌كه امكان دارد به چند پلاك مجاور اين تسهيلات تعلق نگيرد. به‌نظر سالاري اين موضوع باعث عدم‌توازن در ساخت‌وساز محلات شده است.

وي اضافه كرد: «همچنين يكي از موارد قانوني طرح تفصيلي اين است كه چنانچه به 60درصد يك‌بلوك شهري ضوابط بافت ناپايدار تعلق بگيرد، به‌صورت اتوماتيك80تا 100درصد بناهاي ديگر هم حق استفاده از آن ضوابط را خواهند داشت. بنابراين به‌طور عملي، جمعيت‌پذيري از آنچه پيش‌بيني شده بود به‌مراتب افزايش خواهد يافت.» وي همچنين خاطرنشان كرد: از سوي مشاور طرح تدقيق مجدد بافت‌هاي ناپايدار صورت گرفته و به كمتر از 4هزار هكتار كاهش يافته است.

معصومه آباد، رئيس كميته ايمني و مديريت بحران شورا اما در جريان بررسي اين طرح خاطرنشان كرد: خط‌كشي اندازه‌گيري براي تعيين متراژ بافت‌هاي ناپايدار و فرسوده چه بوده است كه يكباره از 14هزار هكتار به كمتر از 4هزار هكتار اندازه بافت‌هاي ناپايدار كاهش مي‌يابد؟  رئيس كميته حمل‌ونقل شورا نيز تأكيد كرد: بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار يكباره ساخته نمي‌شوند، بلكه جريان نوسازي در اين بافت‌ها به‌صورت تدريجي است. محسن سرخو ادامه داد: شرايطي فراهم نشود كه يك عده از اين قانون منتفع شده باشند و حقوق ساير شهروندان كه شايد بيشتر حق آنها بوده است كه از اين ضوابط استفاده كنند ضايع شود.

اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شورا نيز خواستار تعيين ميزان نوسازي در بافت‌هاي ناپايدار براساس ضوابط فعلي شد. اسماعيل دوستي، نايب‌رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا گفت: ضوابط شهرسازي بايد به سمتي پيش برود كه ساكنين جنوبي و بافت‌هاي فرسوده شهر بتوانند سرمايه‌گذاران را براي نوسازي املاكشان توجيه كنند. دوستي ادامه داد: «مبناي پايداري بلوك‌ها و املاك بايد مشخص شود. »

احمد دنيامالي در دفاع از طرح فوق خاطرنشان كرد: سطح و سطوح پهنه‌هاي شهري 60هزار هكتار است كه 3600هكتار آن فرسوده و 14هزار هكتار هم ناپايدار است؛ يعني كمتر از 30درصد مساحت شهر ناپايدار است. اين طرح به‌دنبال حذف ضوابط بافت ناپايدار در پهنه‌هاي فرسوده و ناپايدار جنوبي شهر نيست. عليرضا دبير رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز گفت: در برخي بلوك‌هاي واقع در مناطق 1، 2، 3، 4و 5شهرداري كه كمتر از 25سال عمر دارند، از اين ضوابط طبقه تشويقي استفاده كرده‌اند درحالي‌كه اين پهنه‌ها شايد پايدار نباشند.

مشاور طرح تفصيلي شهر تهران نيز كه در جلسه  شورا حضور داشت، گفت: زماني كه طرح تفصيلي با نقشه يك 2هزارم درنظر گرفته شد، مشخص شد كه خيلي از پهنه‌ها جزء بافت ناپايدار تعريف نمي­‌شوند. به همين دليل در تدقيق مجدد بافت ناپايدار از 14هزار هكتار به كمتر از 4هزار هكتار كاهش يافت. مسعود شفيق به اعضاي شورا اين اطمينان خاطر را داد كه در تدقيق مجدد طرح، تنها مناطق شمالي شهر مورد بازنگري مجدد قرار مي‌گيرد.

عليرضا نادري، معاون شهرسازي شهرداري تهران نيز خاطرنشان كرد: از سال 91كه طرح تفصيلي به اجرا درآمده است طبق ضوابط بايد سالي 3درصد در بافت ناپايدار نوسازي انجام مي‌شده است. اين در حالي است كه در مجموع سال 91و 92كه بيشترين صدور پروانه را داشته‌ايم تنها 3درصد از 14هزار هكتار بافت ناپايدار نوسازي شده است. براساس اين گزارش، اعضاي شورا بعد از استماع سخنان مشاور طرح و معاون شهرسازي و معماري شهرداري، طرح فوق را به تصويب رساندند.

براساس ماده واحد اين طرح؛ شهرداري مكلف خواهد شد، ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تدقيق و بازبيني نقشه‌هاي محدوده بافت ناپايدار در طرح تفصيلي شهر تهران با استفاده از آخرين اطلاعات مميزي و رعايت سقف جمعيت پذيري مطابق سند طرح جامع و طبق مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي در سال 84اقدامات لازم را به عمل آورده و پس از تدقيق، نسبت به بازنگري و تغيير رويكرد ضوابط اعمالي اقدام و نتايج مطالعات را براي بررسي و تصويب به شوراي شهر ارائه دهد.

ارائه بودجه سال 1394شهرداري منطبق بر بودجه‌ريزي عملياتي 

در اين جلسه همچنين مجتبي شاكري رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران به مناسبت سالروز عفاف و حجاب طرح 2‌فوريتي مبني بر «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه جامع عفاف و حجاب براساس مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي» را ارائه كرد كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شوراي شهر با يك فوريت آن موافقت كردند و طرح براي بررسي كارشناسي به كميسيون مربوطه ارجاع شد. در اين جلسه همچنين يك فوريت طرح «ارائه بودجه سال 1394شهرداري تهران منطبق بر بودجه‌ريزي عملياتي» به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

عليرضا دبير در توضيح اين طرح گفت: امكان تطبيق كامل بودجه سال 94با بودجه عملياتي امكان‌پذير نيست، اما اگر اين روند در شهرداري تهران بنيانگذاري شود ظرف 4يا 5سال آينده بودجه عملياتي به‌طور كامل در شهرداري تهران استقرار خواهد يافت. وي افزود: براساس اين طرح شهرداري تهران مكلف است چارچوب تدوين اعتبارات هزينه‌اي را مبتني بر عملكرد شامل هدف كمي مشخص، مقدار واحد و هزينه واحد در قالب مأموريت، برنامه، طرح و فعاليت به تفكيك واحدهاي تابعه شهرداري تهران ارائه كند.

تدوين شيوه نامه‌اي براي طرح تذكرات

تذكرات و پيشنهادهاي اعضا ديروز پيش از بررسي دستورات مندرج در اين جلسه مطرح شد. محسن سرخو، رئيس كميته حمل‌ونقل شورا ديروز تذكري را مبني بر درنظر گرفتن حقوقي يكسان براي تمام كاركنان طرف قرارداد شهرداري تهران داد. وي به همين‌خاطر از معاونت برنامه‌ريزي شهرداري تهران كه در جلسه حضور داشت خواست تا به اين موضوعات رسيدگي شود. اقبال شاكري، عضو كميسيون حمل‌ونقل نيز كه تذكرش با يك تشكر از معاونت حمل‌ونقل و ترافيك همراه بود، گفت: تهويه خطوط مترو و بي‌آرتي در برخي قطارها و اتوبوس‌ها برقرار نيست. وي همچنين خواستار افزايش ساعات كار مترو در مسير نمايشگاه قرآن شد. شاكري در ادامه نسبت به وضعيت گاردريل‌هاي بزرگراه امام علي(ع) و اجرايي نشدن مديريت يكپارچه در نگهداري و تعمير اين بزرگراه تذكر داد.

آيين‌نامه ساماندهي تذكرات

مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شورا نيز در ادامه جلسه پيشنهادي مبني بر تهيه آيين‌نامه داخلي براي ساماندهي روند طرح تذكرات، طرح سؤال و در نهايت استيضاح از سوي اعضا ارائه كرد و افزود: آيين‌نامه شورا در اين خصوص مربوط به سال‌هاي دور است و نياز به بازنگري دارد.

مرتضي طلايي هم با مثبت ارزيابي كردن اين پيشنهاد، 2راه را براي رسيدن به اهداف موردنظر ارائه داد؛ اينكه يا آيين‌نامه اصلاح شود كه طي مراحل قانوني آن زمان‌بر است يا اينكه شيوه نامه توافقي براي رسيدگي به طرح تذكرات، سؤالات و... بين اعضا تهيه شود. وي به كميسيون نظارت شورا اين ماموريت را داد كه نسبت به تهيه اين شيوه نامه اقدامات لازم را انجام دهد.

مهدي تندگويان، نايب‌رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران نيز با اشاره به اينكه بين موضوعات فرهنگي در شهرداري تهران وحدت رويه وجود ندارد، گفت: من دراين خصوص تذكر كتبي هم داده‌ام. تندگويان ادامه داد: براي مثال اكنون در شب‌هاي‌ماه مبارك رمضان در محوطه برج ميلاد برنامه‌اي فرهنگي در حال اجراست كه از نظر ما مساعد است اما بحث اين است كه آيا تعريف برج ميلاد از اول اين بوده است؟ وي برگزاري مراسم شب‌هاي رمضان در اين محدوده را عاملي در راستاي تخريب فضاي سبز محوطه برج ميلاد دانست.

کد خبر 265787

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha