همشهری آنلاین: فراخوان نهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش منتشر شد و هنرمندان و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ دی ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

پوستر جشنواره سینمایی

به گزارش همشهري آنلاين به نقل از حوزه هنری، در ابتدای فراخوان نهمین دوره جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش توضیحی درباره هنر دینی به اين ترتيب ارائه شده است:

هنر دینی آن است كه معارفی را كه ادیان الهی و كامل تر از همه دین مبین اسلام با هدف سعادت حقیقی بشر به دنبال ترویج آن بوده است، در جوامع انسانی منتشر و در افكار بشر، ماندگار و جاودانه سازد.

در هنر دینی، الزامی به استفاده از واژگان یا نمادهای مذهبی نیست، بلكه ترویج هنرمندانه ی مقولاتی نظیر عدالت، حقوق انسانی، مسایل اخلاقی، پرهیز از ابتذال و استحاله هویت انسان و جامعه می‌تواند نمونه های خوبی از هنر دینی باشد.

به عنوان یك هنرمند، دنبال ظرافت های عالم وجود بگردید تا این را بشناسید و برجسته كنید.

در ادامه این فراخوان آمده است: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نهمین دوره جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش را در قالب داستانی، مستند و پویانمایی در دو بخش ملی و جوانه های رویش به صورت رقابتی از پنجم تا هشتم اسفند ماه 1393در شهر مشهد مقدس برگزار می‌كند.

جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش محملی برای معرفی قابلیت سینمای دینی در ابعاد ملی است تا بستری مناسب جهت عرضه فیلم سازانی باشد كه آثارشان مفهوم دین، اخلاق، امید و نجابت را ترویج می‌كند و نیز عرصه ای برای پدید آوردن انگیزه و امید در فیلم سازان جوان و آینده سازان سینمای حرفه ای ایران است.

این جشنواره در بخش های مختلف ملی، جوانه های رویش و بخش های جنبی برگزار می‌شود.

بخش ملی جشنواره به نمایش آثار داستانی، مستند و پویانمایی با محوریت آموزه ها و مباحث دینی و آثاری كه مضامین و رویكردشان براساس تعاریف رهبری از سینما و آثار دینی است اختصاص دارد.

همچنین زمان برای فیلم های مستند حداكثر 40 دقیقه و فیلم های داستانی و پویا نمایی حداكثر 30 دقیقه است.

كلیه آثار باید از سال 1391 تاكنون تولید شده و تا قبل از آبان 1393 در شهر مقدس مشهد، دوره‌های قبل جشنواره رویش و شبكه های سیمای جمهوری اسلامی به نمایش در نیامده باشد.

بخش جوانه های رویش نیز به نمایش آثار كوتاه دینی داستانی، مستند و پویانمایی فیلم سازان اول و دوم اختصاص خواهد داشت.

همچنین بخش های جنبی جشنواره شامل سمینارها، نگاه نو و نمایش های ویژه می‌شود.

بخش سمینارها به سخنرانی هایی درباره آثار برگزیده كوتاه و بلند سه دهه گذشته سینمای ایران اختصاص دارد كه در مضامین و ساختارشان اشارات دینی با گرایش های اعتقادات قرآنی داشته اند و یا این كه قصه شان را براساس روایت های دینی و قرآنی شكل داده اند.

نگاه نو نیز با رویكرد نشست های تخصصی با تأملی در رویكردهای نسبت دین و سینما با حضور فیلم سازان، كارشناسان، فرهیختگان و صاحب نظران برگزار خواهد شد.

نمایش های ویژه هم شامل مرور آثار كوتاه دینی یك كشور یا منطقه جغرافیایی در دهه اول قرن 21، نكوداشت یك سینماگر كه در آثارش اشارات دینی و ایمانی دارد و نمایش آثار ارزشمند و برجسته سینمایی با مضامین و گرایش های دینی و اعتقادی می‌شود.

جوایز بخش های مختلف جشنواره به شرح زیر است:

جوایز بخش ملی

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هفتاد میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین كارگردانی اثر داستانی.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هفتاد میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین كارگردانی اثر مستند.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هفتاد میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین كارگردانی اثر پویانمایی.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم‌نامه داستانی.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم‌نامه پویانمایی.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین بازیگر زن فیلم داستانی.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین بازیگر مرد فیلم داستانی.

* تندیس جشنواره، و مبلغ مبلغ پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی برای بهترین دستاورد فنی هنری.

* تندیس ویژه هیئت داوران همراه با جایزه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به اثر یا یكی از عوامل سازنده.

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ سی میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین اثر با موضوع شعار سال (اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی).

* تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ سی میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین اثر با موضوع ایران 1404 و با رویكرد اهمیت خانواده در جامعه دینی.

* به درخواست هیئت داوران و تأیید ستاد برگزاری داوران می‌توانند حداكثر دو دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آثار و یا عوامل سازنده اهدا نمایند. ضمن این كه هیچ جایزه ای به طور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمی‌شود.

همچنین در بخش جوانه های رویش ستاد جشنواره بعد از ارزیابی مجموعه آثار، به بهترین كارگردانی در هر بخش تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می‌كند.

مقررات عمومی نیز در فراخوان جشنواره رویش در 14 بند به شرح زیر عنوان شده است:

1 - كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند هر تعداد فیلم را كه مایل باشند به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

2 - تعیین تاریخ و ساعات نمایش فیلم ها بر عهده ی دبیرخانه جشنواره است.

3 - پس از تحویل نسخه اثر به دبیرخانه جشنواره، امكان خارج كردن آن از جشنواره وجود ندارد.

4 - كلیه آثاری كه در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته می‌شوند، گواهی شركت دریافت می‌كنند.

5 - اعضای هیئت انتخاب و داوری جشنواره به پیشنهاد دبیر هنری و تأیید رئیس جشنواره تعیین می‌شوند.

6 - دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های احتمالی ناشی از ارسال نا مطلوب آثار از جانب شركت كنندگان را ندارد.

7 - به تقاضای شركت فیلم هایی كه مدارك آنها ناقص ارسال شود یا فیلم آن معیوب باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8 - نسخه های دی وی دی ارائه شده به دبیرخانه جشنواره به منظور استفاده پژوهشگران در بانك فیلم سازان نگهداری خواهد شد.

9 - اصل فیلم فیلم سازان شهرستانی از طریق پست سفارشی و حداكثر تا پایان فروردین ماه 1394 به آدرس ذكر شده در فرم مشخصات پس فرستاده می‌شود و فیلم سازان تهرانی می‌توانند تا پایان اسفند ماه 1393 جهت تحویل فیلم خود به دبیرخانه جشنواره مراجعه نمایند.

10- جایزه جشنواره در هر بخش تنها به یك نفر اهدا می‌شود.

11- هرگونه مسئولیتی در خصوص مسائل تبلیغی و حقوق فیلم كه بر مبنای اطلاعات فرم صورت گیرد، بر عهده امضاء كننده فرم است.

12- فیلم هایی كه استاندارد فنی و نمایش را نداشته باشد از بخش مسابقه حذف می‌شوند.

13 - تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موارد و یا نكات پیش بینی نشده به عهده دبیرخانه است.

14- نتایج بازبینی آثار از طریق سایت جشنواره رویش و جراید معتبر اعلام می‌شود.

هنرمندان و علاقه مندان برای حضور در جشنواره و ارسال اثر باید به نكات زیر توجه كنند:

1 - متقاضیان شركت كننده در جشنواره می‌توانند پس از ثبت نام در سایت به آدرس www.Artfest.ir و دریافت كد رهگیری، این كد را بر روی DVD نوشته و به آدرس پستی دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.

2 - هر یك از فیلم ها می بایست جهت بازبینی به صورت مستقل، بر روی یك دی وی دی (به انضمام سه قطعه عكس از صحنه فیلم و یك قطعه عكس كارگردان بر روی CD با كیفیت مناسب چاپ) ارسال شوند.

* توجه: آثار ارسالی بر روی دی وی دی می‌بایست با فرمت قابل پخش در دستگاه دی وی دی ضبط شده باشد. لذا به فیلم های ضبط شده با فرمت های دیتا و غیره و همچنین بر روی سی دی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 - مشخصات فیلم و فیلم ساز شامل نام فیلم، نام كارگردان، زمان فیلم، سازمان تهیه كننده فیلم و كد اثر به طور كامل بر روی DVD نسخه ارسالی نوشته شود.

* فیلم های برگزیده می‌بایست با فرمت mpeg2 بر روی هارد دیسك - HDD - Flash memory - (SD card- DVD (Data) - DVD9 - Blu ray disk ارائه شود.

4 - در فیلم های ارسالی باید از استفاده هرگونه تبلیغات در تیتراژ ابتدایی و پایانی خودداری شود.

5 - لازم است حداكثر 10 روز پس از اعلام اسامی برگزیدگان، اصل فیلم به دفتر جشنواره ارسال شود. در غیر این صورت فیلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد.

6 - فرم مشخصات فیلم هایی كه توسط سازمان، ارگان یا هر موسسه یا شركتی كه ماهیت حقوقی دارند ارسال می‌شود می‌بایست مهر و امضای تهیه كننده را داشته باشند.

آخرین مهلت ارسال آثار 10 دی ماه 93 اعلام شده است و نتایج آثار راه یافته نیز 11 بهمن ماه 93 اعلام می‌شود.

نهمین دوره جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش 5 تا 8 اسفند 93 در شهر مشهد برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شركت در جشنواره می‌توانند آثار خود را به صورت حضوری یا از طریق پست به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همكف، دبیرخانه مركزی جشنواره های حوزه هنری ارسال كنند.

کد خبر 265250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار