همشهری آنلاین: وزیر کشور با انتقاد از سیاست مسکن مهر گفت: به رغم هزینه ۴۰ هزار میلیارد تومانی، مسکن مهر نقش روشنی در توسعه سکونتگاه‌های رسمی نداشت. با این هزینه‌ها می‌باید بافت‌های حاشیه‌ای و فرسوده شهری را اصلاح می‌کردیم تا بتوانیم ضمن توسعه پایدار شهری نیازهای متقاضیان مسکن را نیز تامین کنیم.

شهروندان نوشت: رحمانی فضلی اظهارات رحمانی فضلی در برنامه زنده تلویزیونی گفتمان سیمای مرکز کردستان در زیر آمده است:

  • نگاه دولت تدبیر و امید به سازمانهای مردم نهاد، نگاهی مثبت است و سازمانهای مردم نهاد می توانند در حل موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشند.
  • نقش احزاب در جامعه بسیار پر رنگ است. اگر بتوانیم رفتار حزبی و سیاسی را در کشور قانونمند و منطقی کنیم ، می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
  • فرهنگ مبنای تمام فعالیت های بشری است. دشمنان با استفاده از مقولات فرهنگی سعی در جا انداختن فرقه های جعلی در جامعه دارند ، اما فرهنگ ایرانی اسلامی در قالب تشیع و تسنن هیچ گاه اجازه ورود چنین فرقه های جعلی را نمی دهند.
  • انتقاد وزیر کشور از سیاست مسکن مهر ؛ به رغم هزینه ۴۰ هزار میلیارد تومانی، مسکن مهر نقش روشنی در توسعه سکونتگاههای رسمی نداشت. با این هزینه ها می باید بافتهای حاشیه ای و فرسوده شهری را اصلاح می کردیم تا بتوانیم ضمن توسعه پایدار شهری نیازهای متقاضیان مسکن را نیز تامین کنیم.
  • برنامه ریزی مبتنی بر تمرکز گرایی از دهه ۱۳۴۰ منجر به خالی شدن مناطق پیرامونی از جمعیت و مهاجرتهای گسترده به شهرهای بزرگ شد. در نتیجه این سیاست بافت های غیر استاندارد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها شکل گرفت و لازم است با بازگشت به برنامه های تعادل وتوازن منطقه ای، توسعه پایدار را در تمام کشور محقق کرد.
  • محور برنامه ششم توسعه تعادل و توازن منطقه ای است. باید مناطقی چون کردستان که دارای عقب افتادگی هستند در قالب این برنامه مورد توجه جدی قرار گیرند.
کد خبر 260461

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار