همشهری آنلاین: با اعلام رسمی انصراف حزب الله لبنان از شرکت در گفتگوهای ملی برای بررسی راهبردهای دفاعی این کشور، این گفتگوها با گسترش تحریم‌ها قبل از تشکیل از"نصاب سیاسی" افتاد و چنانچه تشکیل شود تنها "چکی بلامحل" برای میشل سلیمان رییس جمهوری این کشور خواهد بود.

انصراف حزب الله

به گزارش ایرنا، محافل سیاسی و رسانه‌ای لبنان معتقدند، شاید شمار احزاب و گروه‌های سیاسی شرکت کننده در این گفت وگوها اگر تشکیل شود، زیاد هم باشد اما به علت غیبت « ارکان گفت وگوها و تصمیم سازان بزرگ» از نصاب سیاسی برای اتخاذ تصمیم های قابل اجرا برخوردار نخواهد بود.

میشل سلیمان که کمتر از دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده، اخیرا از احزاب و گروه‌های سیاسی برای شرکت درگفت وگوهای ملی به منظور بررسی راهبرد دفاعی لبنان دعوت کرده بود.

روزنامه لبنانی « النهار» نوشت که با انصراف حزب الله و برخی دیگر از احزاب تاثیر گذار و متنفذ، گفت وگوهای ملی در صورت تشکیل به یک « نشست مشورتی» تبدیل خواهد شد.

بدنبال انصراف حزب الله، « سلیمان فرنجیه» رییس حزب مسیحی جریان المرده، « اسعد حردان» رییس حزب سوری قومی اجتماعی و «طلال ارسلان» رییس حزب دروزی دموکراتیک لبنان از جمله شخصیت‌ها و احزابی بودند که انصراف خود را اعلام کردند.

« سمیر جعجع» رییس حزب نیروهای لبنانی و از مخالفان سرسخت مقاومت ضد صهیونیستی هم اعلام کرد که با انصراف حزب الله دیگر ضرورتی به مشارکت درگفت وگوهای ملی نمی بیند زیرا فایده و نتیجه ای نخواهد داشت.

در مقابل « ولید جنبلاط » رییس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه، « میشل عون» رییس حزب جریان ملی آزاد ، « امین جمیل» رییس حزب کتائب گفته اند که در این گفت وگوها شرکت می کنند.

« نبیه بری » ریس حزب شیعی امل هم گفته است که به عنوان رییس مجلس نمایندگان لبنان در این گفت وگوها حضور پیدا می کند.

به نظر می رسد که ساعت یازده صبح دوشنبه گفت وگوهای ملی به ریاست میشل سلیمان و با حضور 12 تن از شخصیت ها و روسای احزاب سیاسی در بعبدا ( کاخ ریاست جمهوری لبنان) از جمله نبیه بری ، تمام سلام ، امین جمیل ، فواد سنیوره( حزب جریان المستقبل و در غیاب سعد حریری) ، نجیب میقاتی ، ولید جنبلاط ، میشل المر، جان اوگاسبیان، میشل فرعون ، هاگوب بقرادونیان و همچنین « فایز الحاج شاهین» نماینده جامعه مدنی تشکیل شود.

تلاش سلیمان برای پرکردن سبد از آب

روزنامه لبنانی « السفیر» نوشت : برعم انصراف حزب الله و چند حزب دیگر به نظر نمی رسد که میشل سلیمان تاکنون قصدی برای تشکیل نشدن جلسه گفت وگوهای ملی دارد و تصمیمی برای تاخیر در برگزاری آن اتخاذ کرده باشد.

السفیر خاطرنشان کرد: برای سلیمان بسیار مهم است که در آخرین روزهای حضورش در بعبدا یک « موفقیت» در کارنامه دوران ریاست جمهوری خود ثبت کند تا بعداز ترک بعبدا از او حداقل به عنوان « مرد گفت وگو» و یا « رییس جمهور توافقی» یاد شود هر چند خود می داند که اکثریت برای او چنین نقش ها و ویژگی هایی را قائل نیستند.

این روزنامه لبنانی تصریح کرد: آنهایی که تصمیم به شرکت در این دور از گفت وگوها گرفته اند، اقرار دارند که برای تبادل نظر و اتخاذ تصمیم درباره راهبرد دفاعی در پشت میز گفت وگو ها نمی نشینند و حضورشان قطعا یک « چک بلامحل» برای میشل سلیمان است.

السفیر افزود: آنها مطمئن هستند که بدون حضور بزرگان، گفت وگوهای ملی هیچ ثمره ای ندارد و تنها برای گرفتن «عکس یادگاری » و قرار دادن آن در آرشیوهای خود است.

این روزنامه لبنانی نوشت :حزب الله شرکت در « میز گفت وگوهای میشل سلیمان» را تحریم و این موضع خود را در چند مرحله اعلام کرد، ابتدا « سید حسن نصرالله » دبیرکل حزب الله گفت که این حزب خواستار انتخاب رییس جمهوری جدید در مهلت قانونی است و بعد از انتخاب رییس جمهوری جدید در گفت وگوهای ملی شرکت می کند و سپس این شک را به یقین تبدیل کرد ، زمانی که «محمد رعد» رییس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس موضع رسمی حزب الله را به مقامات بعبدا مبنی بر عدم مشارکت ، اعلام کرد.

السفیر تاکید کرد: به همین سادگی ، حزب الله نمی خواهد به سلیمان در پایان دوران ریاست جمهوری و بعداز مواضع ضد مقاومتی او ، فرصت دریافت « نشان گفت وگو» بدهد و همه ناظران منصف معتقدند که تصمیم این حزب برای عدم مشارکت ، روشن و و قانع کننده است و بدرستی باید منتظر رییس جمهوری جدید ماند.

این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد:سلیمان بر برگزاری گفت وگوهای ملی برای بررسی راهبرد دفاعی اصرار دارد هرچند به دلیل حضور حزب الله ناقص و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد اما خود می داند که این تلاشش به مانند پر کردن سبد از آب است.

السفیر تصریح کرد: بسیاری از سلیمان سئوال می کنند که این گفت وگوها بدون حضور حزب الله چه ارزشی دارد و چه نتیجه ای در خصوص راهبرد دفاعی بدون حضور صاحب این راهبرد، خواهد داشت؟ اما ظاهرا او تصمیم دارد که این جشن ازدواج بدون داماد سربگیرد!

مواضع و واکنش‌ها

میشل سلیمان در پاسخی تلویحی به اظهارات اخیر سید حسن نصرالله و موضع حزب الله مبنی بر عدم مشارکت درگفت وگوها اظهارداشت: از اینکه برخی ارکان و ستون های گفت وگوها حضور ندارند، متاسفم و امیدوارم در گفت وگوهای ملی آینده شرکت کنند.

« تمام سلام » نخست وزیر لبنان هم شرکت در گفت وگوها را « ضروری و مطلوب » خواند و گفت که این گفت وگوها فضا را برای بررسی و حل مواضع اختلافی فراهم می کند.

منابعی در گروه 8 مارس تاکید کرده اند که سلیمان در ایام کوتاه پایان دوره ریاست جمهوری خود با دعوت به گفت وگوهای ملی مرتکب اشتباه بزرگی شد زیرا هیچ طرفی حاضر نیست دراین مرحله و بویژه بعداز مواضع او علیه مقاومت به سلیمان « هدایای سیاسی» بدهد.

روزنامه لبنانی « النهار» هم به نقل از منابعی بارز در گروه 14 مارس نوشت که تشکیل جلسه گفت وگوهای ملی بدون حزب الله هیچ فایده و نتیجه ای ندارد.

« اسعد حردان » رییس حزب سوری قومی اجتماعی با عذرخواهی از شرکت در گفت وگوهای ملی از میشل سلیمان خواست که زمان این گفت وگوها را هر چند یک « ضرورت ملی است» به تاخیر اندازد.

وی با قدردانی از سلیمان برای دعوت از این حزب تاکید کرد که اولویت امروز لبنان مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت است.

« طلال ارسلان» رییس فراکسیون « وحدت جبل» در مجلس لبنان و رییس حزب دروزی دموکراتیک لبنان هم با بیان اینکه محتوای دعوت با اولویت های امروز لبنان سازگاری ندارد ، از شرکت در این گفت وگوها معذور است.

درهمین حال« ولید جنبلاط » رییس حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه بعداز دیدار با « نبیه بری» رییس مجلس نمایندگان لبنان گفت که دوطرف برای شرکت در گفت وگوهای ملی توافق کرده اند.

« سمیر جعجع» رییس حزب « نیروهای لبنانی» و از سرسخت ترین گروه های مخالف مقاومت ضدصهیونیستی در لبنان هم تاکید کرد که مشارکت در گفت وگوهای ملی بدون حضور حزب الله هیچ معنایی ندارد.

جعجع شامگاه یکشنبه در گفت وگو با تلویزیون خصوصی لبنانی « الجدید» با این ادعا که « حزب الله برای شرکت در گفت وگوها جدی نیست » ، افزود: با انصرف حزب الله از حضور در گفت وگوهای ملی در این مرحله دیگر لزومی به مشارکت در این گفت وگوها نمی بینم.

وی گفت : شاید « میشل سلیمان» رییس جمهوری لبنان تلاش دارد که دیدگاه های احزاب و گروه های سیاسی را نزدیک کند اما گفت وگوها در این مرحله فایده ای ندارد.

چرا حزب الله در گفت وگوهای ملی شرکت نمی‌کند؟

حزب الله لبنان اعلام کرده است که در گفت وگوهای ویژه بررسی راهبرد دفاعی لبنان که قرار است امروز( دوشنبه) 93/01/11 و ساعاتی دیگر آغاز شود، شرکت نمی‌کند.

« محمد رعد» رییس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان ( فراکسیون وفاداری به مقاومت) و نماینده ویژه « سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله گفت که این موضع حزب الله را بطور رسمی به « بعبدا» کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده است.

سلیمان اخیرا در اظهاراتی که با مشی و رویکرد سال های گذشته او کاملا متفاوت بود با حمله به مقاومت ضد صهیونیستی لبنان از معادله طلایی « ارتش ، ملت و مقاومت» به عنوان یک معادله « چوبین » یاد کرد و گفت که دوره این معادله تمام شده است و باید کنار گذاشته شود.

این اظهارات سلیمان با واکنش شدید حزب الله و دیگر حامیان مقاومت ضد صهیونیستی مواجه شد.

قبل از اعلام رسمی نظر حزب الله در خصوص شرکت در این گفت وگوها ، عصر شنبه گذشته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در مراسم افتتاح انجمن جبل عامل برای فرهنگ و ادب اظهار داشت: طبعا رویکری که مقاومت را چوب توصیف می کند در موضع حزب الله برای حضور در میز گفت وگوها تاثیر دارد اما من اکنون نمی خواهم موضع نهایی و قطعی حزب الله را اعلام کنم .

سید حسن نصرالله اظهارداشت که حزب الله خواستار انتخاب رییس جمهوری جدید در مهلت قانونی است و البته ترجیح می دهد بعداز انتخاب رییس جمهوری جدید در گفت وگوهای ملی شرکت کند.

وی درعین حال تاکید کرد که این موضع ، رویکرد ، ذهنیت و فضا در خصوص مقاومت بطور جدی در تصمیم حزب الله برای مشارکت یا عدم مشارکت در گفت وگوها تاثیر می گذارد.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: همپیمانان و دوستان ما و دیگرانی که ما را دوست دارند ، آزادی کامل دارند تا تصمیمی را که مناسب می بینند، اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: موضع حزب الله در خصوص گفت وگوها برای دیگران الزام آور نیست و البته طبیعی خواهد بود اگر احیانا در برخی مواقع و اهداف با مواضع و تصمیم دیگران تفاوت داشته باشد.

دبیرکل حزب الله با بیان اینکه « توصیف دیگران به چیزهای دیگر واقعیت مقاومت را تغییر نمی‌دهد»، تصریح کرد: طلا ، طلا باقی خواهد ماند و با گفته دیگران طلا به چوب تبدیل نخواهد شد.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: مقاومت لبنان ، طلاست و لبنانی ها از چوب فقط تابوت برای سربازان اشغالگر درست می کنند.

وی با تاکید به اینکه هر متجاوزی به لبنان، عمودی وارد می شود اما افقی خارج خواهد شد ، خاطرنشان کرد: تنها گزینه که درمقابل ملت های منطقه ما وبویژه ملت لبنان قرار دارد، مقاومت است.

دبیرکل حزب الله خطاب به مخالفان مقاومت ضد صهیونیستی تصریح کرد: کجا معادله « ارتش ، ملت و مقاومت» شکست خورده است و شما کجا پیروز شده اید که از شکست این معادله سخن می گویید، مقاومت سرزمین لبنان را آزاد کرد ، اسرا را بازگرداند و با مردم و ارتش از مرزها حمایت می کند و این جایگاه کنونی را به لبنان بخشیده است، پیروزی های شما کجاست؟

کد خبر 254297

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان