فاز یک پروژه عظیم بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی (سرخه حصار) در تقاطع تهرانپارس تا سه راه آزمایش ، روز دوشنبه 30 مرداد ماه جاری با حضور شهردار تهران افتتاح می شود.

به گزارش سما ، به منظور کارآیی شبکه بزرگراهی شرق تهران و بهبود وضعیت تردد وهمچنین احداث بخشی از کمربندی شرق تهران به صورت محور آزاد راهی ، پروژه کانال و بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی ( سرخه حصار) و تقاطع های مربوطه در حال احداث است.

مشخصات فنی این پروژه به شرح ذیل است:

کانال
طول کانال سرخه حصار حدفاصل میدان شهید کلاهدوز تا تقاطع سه راه آزمایش 10400 متر به صورت روباز و سرپوشیده بود که با ابعاد 5/6 تا 7 متر عرض و 8/2 تا 7/3 متر ارتفاع احداث و بهره برداری گردیده است.

آزاد راه سرخه حصار
طول بزرگراه شهید سرلشکر یاسینی (سرخه حصار) حدفاصل میدان شهید کلاهدوز تا بعد از تقاطع سه راه آزمایش جهت اتصال به جاده تهران - آبعلی 11 کیلومتر است که با عرض هر خط عبوری برای 65/3 متر ، 4 خط عبوری در هر جهت پیش بینی شده است.

تقاطع مهربار
بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی( سرخه حصار)- خیابان مهربار جهت ارتباط بافت مسکونی شرق و غرب آزادراه، طرح احداث یک دستگاه پل درامتداد خیابان مهربار با عرض 15 متر بدون رفوژ میانی شامل 2 خط برگشت است.

تقاطع 45 متری تهرانپارس( خاقانی)
بزرگراه اسبدوانی- 45 متری تهرانپارس این تقاطع به صورت یک سه راهی غیر همسطح دسترسی بزرگراه اسبدوانی و بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی (سرخه حصار) به بزرگراه چمران را تامین می کند.

تقاطع تیرانداز
بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی(سرخه حصار)- خیابان تیرانداز در وضع موجود از روی مسیر سرخه حصار عبور کرده و در امتداد بلوار اسبدوانی به میدان شهید کلاهدوز متصل می گردد خیابان مذکور پس از احداث بزرگراه شهید سرلشگر شهید یاسینی(سرخه حصار) نقش ارتباطی محورهای شریانی دو طرف آزاد راه را به عهده خواهدداشت.

تقاطع رسالت
بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی(سرخه حصار)- بزرگراه رسالت و جاده دماوند ، با احداث دو پل بر روی جاده دماوند و بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی(سرخه حصار) بزرگراه رسالت به پارک سرخه حصار و شرق و غرب آزاد راه و در نهایت به کمربندی شرق تهران متصل خواهد گردید.

تقاطع سه راه آزمایش
بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی(سرخه حصار)- اتصال به تقاطع سه راه آزمایش به محل تلاقی دو آزاد راه شهید سرلشگر یاسینی(سرخه حصار—زین ‌الدین) و دو جاده دماوند- لشکرک می باشد.
بزرگراه شهید سرلشگر یاسینی(سرخه حصار)، از زیر3 پل از 6 مجموعه تقاطع سه راه آزمایش عبور کرده و به جاده تهران – آبعلی متصل می گردد.

درجه اهمیت
با بهره برداری از آزاد راه در این قسمت ضمن سبک شدن ترافیک سنگین جاری جاده دماوند از تیرانداز الی سه راه آزمایش ، با توجه به مسدود شدن جاده دماوند در محدوده سه راه آزمایش و الحاق آن قسمت به محل اجرای باقی عملیات ( پل B4 و B5 و محورها و رمپ و لوپ ها ) ، عملا می توان عملیات اجرایی گره سه راه آزمایش که محل تلاقی دو آزاد راه سرخه حصار - زین الدین و دو جاده دماوند - لشکرک است را ، آغاز کرد.

کد خبر 2522

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار