همشهری‌آنلاین: تاثیرگذارترین چهره سال در حوزه کتاب برای نخستین بار با نظرسنجی از صاحبنظران، فعالان و مخاطبان حوزه کتاب انتخاب و معرفی می‌‌شود.

کتاب سال

به گزارش ایبنا امسال برای نخستین بار نویسندگان، شاعران، ناشران، مدیران فرهنگی، فعالان عرصه کتاب و همه مخاطبان حوزه فرهنگ با مشارکت در نظرسنجی که از سوی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سازمان‌دهی شده است، چهره سال حوزه کتاب در سال 92 را انتخاب می‌کنند.

با آغاز نظرخواهی گسترده از مخاطبان و فعالان حوزه کتاب از ابتدای اسفندماه سال 92، فرایند انتخاب چهره سال حوزه کتاب آغاز شده و سپس در نیمه دوم این ماه اسامی افرادی که در نظرخواهی اولیه از صاحب‌نظران حائز بیشترین آرا شده اند اعلام می شود تا از میان آن ها ، چهره سال حوزه کتاب انتخاب و معرفی شود.

براساس این گزارش، هیچ محدودیتی در انتخاب چهره مورد نظر از سوی مخاطبان و صاحبنظران حوزه کتاب وجود ندارد و شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی می‌توانند تاثیرگذارترین چهره حوزه کتاب در سال 92 را براساس شاخص‌های متنوع و از دیدگاه خود انتخاب کنند که می‌تواند از میان نویسندگان، شاعران، مدیران فرهنگی، ناشران یا هر حوزه دیگر تاثیرگذار بر موضوع کتاب انتخاب شود.

نظرخواهی اولیه از ابتدای اسفند ماه در بخش ویژه‌ای که به همین منظور در نشانی www.ibna.ir تهیه شده، آغاز می‌شود و مخاطبان با مراجعه به این نشانی شخصیت مورد نظر خود را اعلام می‌کنند و در نهایت از پانزدهم اسفند ماه 10 نفر برتر که حائز بیشترین آرا در بین صاحبنظران عرصه فرهنگ شده‌اند برای انتخاب «چهره سال» در نظرسنجی نهایی شرکت داده خواهند شد.

کد خبر 250357

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز