سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۲
۰ نفر

ترجمه حامد صدقی: انجمن مطبوعات ژاپن (Nihon Shimbun Kyokai) ارگان غیر تجاری و کاملاً مستقلی است که از سوی دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی ژاپن دایر و حمایت می‌شود.

Nihon Shimbun Kyokai

این انجمن در تاریخ 23 ژوئیه 1946 با هدف ارتقاء معیارهای اخلاقی، ارائه اخبار و گزارشات مطلوب، گسترش منافع مردم و شکل‌دهی افکارعمومی تأسیس شد.

  • وجه تسمیه

نیهون شیمبون کیوکای (NSK) در زبان انگلیسی به معنی کانون نویسندگان و ناشرین ژاپن، انجمن مطبوعات ژاپن یا انجمن روزنامه‌نگاران ژاپن خوانده شده است.

  • عملکرد

عمده فعالیت‌های این انجمن شامل امور نشر، ایجاد کسب و زمینه‌های شغلی و امور تکنیکی می‌باشد. البته در بسیاری از کشورها، ناشرین رسانه‌ها به تفکیک دارای انجمن‌های گوناگونی نیستند و در قیاس با آنان وجود یک چنین تشکیلات سازماندهی شده در ژاپن از یک نوع ویژگی خاصی برخوردار است. نیهون شیمبون کیوکای در حقیقت از گروه‌های مختلفی تشکیل یافته است که عبارتند از:

ــ هیئت مالی
ــ مدیران اعلانات
ــ گردانندگان انتشارات
ــ گردانندگان منابع انسانی

گروه‌های مزبور هر یک برای سازمان‌های مطبوعاتی فعالیت می‌نمایند. براساس نمودارهای ساختارینیهون شیمبون کیوکای، کلیه اعضاء، کمیته‌های اصلی و فرعی را توسط خودشان برگزار کرده و در چارچوب همین سازمان با سایر سازمان‌های مطبوعاتی همکاری می‌نمایند.

شرایط عضویت درنیهون شیمبون کیوکای تابع قانون کلی روزنامه‌نگاری بوده و بدین منوال کلیه سازمان‌های خبری و شرکت‌های مربوط به امور سمعی و بصری جهت عضویت آزادند. بنابراین، یک شرکت مطبوعاتی قادر است به عنوان عضو واحدنیهون شیمبون کیوکای باشد. با این روش امکان حضور اعضای مدیریت و کارکنان شرکت‌های عضو در کلیه فعالیت‌های گوناگون نیهون شیمبون کیوکای که توسط شرکت‌های متبوعه خودشان معین گردیده، وجود دارد.

گرچه شرکت‌های مطبوعاتی و سازمان‌های خبری، اکثریت اعضاء بهه شمار می‌روند ولی شرکت‌های پخش تلویزیونی نیز می‌توانند به این سازمان ملحق شوند. این نکته آشکارا دومین خصوصیت سازمان نیهون شیمبون کیوکای است.

توضیح این‌که تصمیم مربوط به پذیرش عضویت، توسط دایره گردانندگان نیهون شیمبون کیوکای اتخاذ می‌گردد. درخصوص روزنامه‌ها، پذیرش عضویت بطور محدود بوده و ویژه افرادی می‌باشد که اقدام به چاپ و انتشار جراید و اخبار عمومی با تیراژهای ده‌هزار نسخه‌ای می‌نمایند. البته دست‌اندرکاران روزنامه‌های تجاری و ارگان‌های مربوط به احزاب سیاسی از این‌گونه عضویت مستثنی هستند.

هرچند بدنه توزیع در این سازمان با حوزه جراید متفاوت است ولی فعالیت‌های مربوط به ارائه گزارشات و اخبار با عملکرد حوزه جراید همخوانی دارد. بنابراین فعالیت‌های اعضاء شرکت‌کننده در امور پخش نیهون شیمبون کیوکای عمدتاً در رابطه با گزارش، خبر و ویراستاری می‌باشد.

  • اساس فعالیت‌ها

وظایف به شش محور اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

الف: حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی
ب: هماهنگی، حمایت و ترفیع منافع مشترک مردم
ج: تحقیق
د: سمینار
هـ : روابط‌عمومی
و: فعالیت‌های در سطح بین‌الملل

الف) حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی

دست‌اندرکاران نیهون شیمبون کیوکای در سال 1946 حین تأسیس، قوانین هفت‌گانه مربوط به امور روزنامه‌نگاری را تصویب نمودند. این قوانین به منزله سیاست مقدماتی در امور نشر محسوب گردید.

با مروری بر تاریخ، باید اذعان داشت، در ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم به استثناء دخالت مسئولین صلاحیتدار مانند وزارت اطلاع‌رسانی کشور، هیچگونه قانونی مبنی بر ممنوعیت افتراء و مسئله انحصار‌گرایی در مطبوعات وجود نداشت. این مسئله بر فعالیت‌های انتشاراتی و اطلاع‌رسانی جراید تحمیل شده بود. این نکته در قیاس با سایر کشورها مانند انگلستان و سوئد نیز غیرقابل مقایسه است چرا که در این‌گونه کشورها هیچ کمیسیونی تحت عنوان شکایات مطبوعاتی یا سازمان‌های انحصارگرا وجود ندارد. بنابراین عملکردهای نیهون شیمبون کیوکای به لحاظ حفظ و ارتقاء موازین اخلاقی، به عنوان پاره‌ای از محورهای سیستم خود انحصاری در ژاپن می‌باشد، این امر به دنبال سیستم تطبیق و رسیدگی بر انحصار روزنامه‌ها مقرر گردیده است. تحت چنین شرایطی، روزنامه‌ها مسئولیت فعالیت‌های گزارشی و خبری خودشان را بدون مداخله دول خارجی برعهده دارند.

انجمن مطبوعات ژاپن به‌منظور ارائه تجربیات تجاری و اجرای موازین قانون روزنامه‌نگاری، آیین‌نامه موازین اخلاقی را به تصویب رساند. آن‌ها عبارتند از:

1. آیین‌نامه فروش جراید (که در سال 1954 تصویب شد)
2. آیین‌نامه رفتاری در نحوه چاپ آگهی‌ها در جراید (که در سال 1957 تصویب شد)
3. معیارهای چاپ آگهی (که در سال 1976 تصویب شد)

به‌منظور جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه در فروش، که به نظر همیشگی می‌آید، مشروح آیین‌نامه خدماتی مربوط به اجراء بازرگانی منصفانه، مبتنی بر قانون ضدیت با انحصارگرایی در تاریخ 1964 و توسط کمیته تجارت روزنامه به تصویب رسید. این کمیته شامل مدیران توزیع و اعضاء روزنامه‌ها بوده و به‌منظور اجرا آیین‌نامه خدماتی، اقدام به تأسیس ادارات محلی در سراسر کشور نموده است.

  • بازنگری موازین اخلاقی روزنامه‌ها

در نخستین مراحل بنیانگذاری نیهون شیمبون کیوکای، بخشی تحت‌عنوان بازنگری موازین اخلاقی روزنامه‌ها در بطن اداره دبیرخانه ایجاد و با مساعدت کارمندان کارآزموده و مجرب در امور خبری شروع به فعالیت کرد. وظایف این کارمندان این است که روزانه هر یک از صفحات روزنامه‌های تحریر شده از سوی اعضا شرکت‌های نیهون شیمبون کیوکای را بازنگری، متون آنان را با قوانین روزنامه‌نگاری تطبیق و براساس آیین‌نامه معیارهای اخلاقی در اعلانات جراید مورد سنجش قرار می‌دهند. به دنبال آن چنانچه آگهی یا مقاله‌ای را مغایر با شئونات اخلاقی بیابند یا نشر آن مطالب را به عنوان انگیزه‌ای در ایجاد بحران و ناهنجاری‌های اجتماعی تشخیص دهند، در نهایت مسئولیت این امر به عهده کمیته امور نشر (کمیته مدیران ویراستار) و یا کمیته چاپ اعلانات (کمیته مدیران نشر اعلانات) خواهد بود. و چنانچه در این زمینه به قضاوت یکی از کمیته‌ها نیاز پیدا شود نیهون شیمبون کیوکای خطاب به روزنامه‌ای که آگهی یا مقاله مربوطه را منتشر کرده اخطاریه‌ای صادر می‌نماید. و در صورت عدم اعتنا به اخطاریه از سوی روزنامه مزبور، نهایت امر مطابق تصمیم هیئت مدیران، حق عضویت آن روزنامه معلق یا باطل می‌گردد. توضیح این‌که پیش از این چنین موردی وجود داشته است.

ب. هماهنگی، حمایت و ترفیع منافع مشترک مردم

در مقایسه با سایر رسانه‌ها، غالباً حمایت از منافع مشترک مردم توسط شرکت‌های مطبوعاتی امری ضروری است. در این رابطه،  نیهون شیمبون کیوکای به عنوان سازمان مشترک المنافع شرکت‌های مطبوعاتی از سازمان‌های مطبوعاتی نماینده‌ای را به عضویت می‌پذیرد. این نماینده در جریان فعالیت‌های روزنامه‌ها قرار گرفته و به لحاظ پیشبرد منافع صنعت مطبوعات داخلی، همچنین در زمینه نشر روزنامه‌ها، عمل روزنامه‌نگاری و جنبه‌های تکنیکی آن مساعدت لازم را به عمل می‌آورد. از سوی دیگر زمانی که در امور منافع روزنامه‌نگاران مغایرتی ایجاد شود، نیهون شیمبون کیوکای عمل میانجیگری بین شرکت‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران را به عهده خواهد گرفت.

  • مبارزه علیه اقدامات محدودکننده آزادی مطبوعات

نیهون شیمبون کیوکای در مورد محدود نگاه داشتن آزادی روزنامه‌ها و مبارزه علیه یکسری اقدامات از قبیل: تحمیل مالیات و به اجرا گذاشتن قانون مطبوعات بسیار هوشمندانه عمل کرده و به‌طور دائمی گوش به زنگ می‌باشد.

به‌طور مثال چنانچه دولت قصد اجرا قوانین جدیدی را در نظر داشته، یا بخواهد مالیات‌های جدیدی را اعمال نماید یا موارد دیگر که منجر به عدم آزادی مطبوعات شده و از جهات دیگر به منافع رسانه‌های گروهی زیان وارد می‌سازد، در این صورت نیهون شیمبون کیوکای با آن مقابله کرده و حمایت وسیع رسانه‌ها را طلب می‌نماید و طبق دستورالعمل مربوط به مبارزه علیه الغای یک چنین حرکت‌هایی از سوی دولت مخالفت خود را اعلام خواهد داشت.

  • فعالیت‌های کمیسیون‌ها و دیگر اعضا متخصص

در میان اعضا متخصص نیهون شیمبون کیوکای تعداد 11 کمیسیون به‌طور ثابت فعالیت می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

ــ کمیسیون امور نشر
ــ کمیسیون امور توزیع
ــ کمیسیون منابع انسانی
ــ کمیسیون تکنولوژی
ــ کمیسیون اموربین‌الملل
ــ کمیسیون گسترش رسانه‌ها
ــ کمیسیون تقویت و ارتقاء سطح روزنامه‌ها

از طرفی 13 کمیسیون فرعی شامل 10 گروه مطالعه و بررسی به همراهی 15 نفر از افراد متخصص در امور اجرایی مشغول به فعالیت هستند.

علاوه بر آن کمیسیونی ویژه تحت‌نظر هیئت مدیران وجود دارد که به‌منظور سنجش هم‌زمان سیاست‌های اصلی امور چاپ تصمیم‌گیری می‌کنند.

اعضاء متخصص، مشکلات در زمینه‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل نموده، راه‌حل‌ها و تاکتیک‌های مربوطه را بکار می‌بندند. به‌طور مثال برخی از وظایف آنها عبارتست از:

مذاکره پیرامون افزایش شمار خبرنگاران ژاپنی در برخی کشورها با در نظر گرفتن سهمیه‌های مربوطه و مباشرت در تخصیص این‌گونه سمت‌ها در میان شرکت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای ژاپنی، تأمین عملیات بی‌خطر اعزام هواپیما توسط جراید به‌منظور تحت‌پوشش قراردادن وقایع خبری و نیز تصمیم مبنی بر اجرای مراحل مشترک توسط روزنامه‌ها با ملاحظه بر امور ارتباطات و سیاست پخش روزنامه‌ها می‌باشد.

برای بحث و مناظره پیرامون این‌گونه مسائل و نیز موارد دیگر، کلیه کمیسیون‌های اصلی و فرعی، نیروهای متخصص مطبوعاتی و کمیسیون‌های ویژه سالانه قریب به 1000 جلسه برگزار می‌نماید. این جلسات شامل گردهمایی ماهیانه هیئت‌مدیران نیز می‌باشد که سالیانه تعداد 20000 نفر از اعضاء در این گردهمایی شرکت می‌نمایند.

ج. تحقیق

نیهون شیمبون کیوکای سالانه به‌طور تقریبی 24 مورد تحقیق انجام می‌دهد، آنها شامل آمار وضعیت کار کارمندان بخش‌های توزیع، امکانات تولید روزنامه، توزیع روزنامه‌های منتشره، میزان تقاضا و اعتبار، درصد اطمینان و موفقیت روزنامه‌ها در امر تحت‌پوشش قراردادن اخبار می‌باشد. در نهایت نتیجه تحقیقات نیهون شیمبون کیوکای به‌منظور استفاده در صنعت مطبوعات داخلی و خارجی به رشته تحریر در خواهد آمد.

د. سمینار

نیهون شیمبون کیوکای هر ساله بیش از 20 مورد سمینار داخلی و بین‌المللی برگزار می‌نماید که در این سمینارها بیش از 3500 نفر از اعضاء شرکت می‌کنند. محورهای اصلی سمینارها عبارتند از: انتشار روزنامه و آگهی‌ها، امکانات تولید روزنامه، حسابداری و تکنولوژی که هر یک ویژه افرادی طراحی شده که در بخش‌های گوناگون به امر خرید و فروش جراید می‌پردازند.

هـ . روابط‌عمومی

اغلب گفته می‌شود روزنامه‌نگاران مایل نیستند مردم در رابطه با آنها و نحوه کارشان شناخت پیدا کنند. مسئولین جراید متهم به کارهای انجام نشده نیز هستند. بطور مثال: سازمان مصرف‌کنندگان ژاپن، مسئولیت‌ نابودی انبوه درختان این کشور را متوجه مطبوعات دانسته و به آن‌ها انتقاد می‌کند. بدون آگاهی از این موضوع که میزان  80 درصد از روزنامه‌ها از طریق بازیافت کاغذهای باطله تأمین می‌شود.

بنابراین، نیهون شیمبون کیوکای از طرق مختلف کوشید تا حقایق پیرامون روزنامه‌ها و صنعت آن را به اطلاع مردم برساند و ضمن همدردی با ایشان در صدد تفهیم مسائل برآمد. به همین منظور نیهون شیمبون کیوکای کمیسیونی را جهت تقویت سطح جراید در سال 1994 ایجاد نمود. همین سازمان Website رایانه‌ای خود را با نام"Pressnet" در ماه اکتبر 1996 تأسیس کرد. هدف از این امر ارائه خدمات تصویری روزنامه‌ها در انظار عمومی مردم می‌باشد.

  • هفته مطبوعات

به‌منظور ارتقا آگاهی مردم نسبت به آزادی مطبوعات و مسئولیت‌های مطبوعاتی روزنامه‌نگاران هفته مطبوعات در ماه اکتبر 1948 نامگذاری شد. بر همین اساس سالانه طی همین ماه به جهت اعتلای حس مسئولیت مردم در عرصه صنعت مطبوعاتی، هفته‌ مطبوعات برگزار می‌گردد. در این رابطه صدها نفر از اعضاء روزنامه‌نگار از کلیه مناطق ژاپن گردهم آمده و با حضور در این سازمان پیرامون نشر مطبوعات و مشکلات مدیریتی بحث و گفت‌وگو می‌نمایند.

نیهون شیمبون کیوکای برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران عضو جوایزی در نظر گرفته و این جوایز ویژه آن دسته از افرادی می‌باشد که سالانه در امور خبر، نشر، چاپ و تکنولوژی ارتباطات، مدیریت و مسائل اجتماعی و فرهنگی ملت تحولاتی به‌وجود آورده است.

تقدیم این‌گونه جوایز به‌منظور تشویق و ترغیب روزنامه‌نگاران در پیشبرد فعالیت‌های صنعت مطبوعات و کلاً ایجاد انگیزه جهت توسعه تجاری مطبوعات است.

  • فعالیت‌های مربوط به امور چاپ

از عمده فعالیت‌های نیهون شیمبون کیوکای انتشار مطالب تحقیقی و آموزشی است. آن‌ها شامل اخبار و گزارشات پیرامون توسعه  نیهون شیمبون کیوکای و صنعت روزنامه‌نگاری است.

اسامی نشریات منتشره از سوی نیهون شیمبون کیوکای به‌ قرار ذیل می‌باشد:

ــ روزنامه هفتگی شیمبون کیوکای ـ هو (Shimbun Kyokai-Ho)
ــ ماهنامه شیمبون کن کیو (Shimbun Kenkyu) این ماهنامه در اصل به مشکلات سرمقاله‌ها اختصاص دارد.
ــ فصلنامه شیمبون کی ئی (Shimbun Keiei) این فصلنامه مختص مشکلات اداری و مدیریتی جراید است.
ــ فصلنامه شیمبون گی جوتسو (Shimbun Gijutsu) ویژه تکنولوژی تولید روزنامه است.
ــ ماهنامه خبری شیمبون کوکوکوـ هو (Shimbun KoKoKu-Ho) که پیرامون اعلانات روزنامه می‌باشد.
ــ کتاب سال شیمبون ننکان (Shimbun Nenkan) کتاب سال روزنامه که هرساله چاپ می‌شود.

  • انتشارات انگلیسی زبان نیهون شیمبون کیوکای:

ــ فصلنامه نیهون شیمبون کیوکای (بولتن خبری) ـ این فصلنامه در خلال مدت 1978 تاکنون به چاپ رسیده و هدف از انتشار آن ارائه اخبار مربوط به توسعه مطبوعات ژاپنی و مطبوعات خارجی است.

نیهون شیمبون کیوکای علاوه بر نشریات ادواری قید شده، هرساله اقدام به چاپ کتب تخصصی پیرامون جراید می‌نماید.

و. فعالیت در سطح بین‌المللی

نیهون شیمبون کیوکای به منظور گسترش فعالیت‌های خود و تبادل افکار و تجربیات در میان روزنامه‌نگاران دنیا، تعویض برنامه‌های روزنامه‌نگاران ژاپن و سایر کشورها، همچنین آموزش برنامه‌های ویژه مخبرین خارجی، انتشار جزوات و کتابچه‌های به زبان خارجی حاوی معرفی موقعیت مطبوعات ژاپن و موارد دیگری مانند برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، سمینارها و برنامه‌های پذیرش عضویت می‌نماید.

سازمان مزبور چنین فعالیت‌هایی را از اوایل سال 1954 یعنی هم‌زمان با چاپ اطلاعات پیرامون مطبوعات ژاپن آغاز کرد. از طرفی در سال 1956 نخستین کنفرانس ناشرین آسیایی را با همکاری مؤسسه مطبوعات بین‌الملل (IPI ) برگزار کرد.

علاوه بر آن، در سال 1956  نیهون شیمبون کیوکای به‌منظور اجرای پروژه مطروحه فوق‌الذکر بخشی را در مجموعه خود به‌نام امور بین‌الملل بنیان نهاد. پس از مدتی، فعالیت‌های بخش امور بین‌الملل افزایش یافت و پیوسته به میزان 5% از بودجه سالانه نیهون شیمبون کیوکای را به خود اختصاص داد.

نیهون شیمبون کیوکای تاکنون کنفرانس‌های بین‌المللی فراوانی برگزار کرده است. آنها شامل مجلس عمومی IPI و مجمع‌ جهانی روزنامه‌نگاران وابسته به انجمن روزنامه‌های جهان (WAN) که تحت‌عنوان FIEJ (اتحادیه بین‌المللی ناشرین جراید) شناخته شده است.

اجرای کنفرانس دائمی و دوجانبه ناشرین بومی به همراه ناشرین جمهوری کره نیز از دیگر اقدامات نیهون شیمبون کیوکای می‌باشد.

نیهون شیمبون کیوکای علاوه بر آن، یکسری برنامه‌های تبادل ناشرین را با انجمن روزنامه‌نگاران کشورهای آمریکا، چین، روسیه سابق و دیگر کشورها برعهده گرفت و سالانه برنامه‌های آموزشی ویژه ناشرین کشورهای آسیایی و اروپایی را به مورد اجرا می‌گذارد.

تاریخ عضویت نیهون شیمبون کیوکای در WAN به سال 1952 برمی‌گردد. از طرفی در سال 1968 عضو  PFA و IPTC (شورای ارتباطات بین‌المللی مطبوعات) شد. بسیاری از شرکت‌های اجرایی عضو نیهون شیمبون کیوکای در خلال تأسیس آن در سال 1951 از اعضاء IPI بوده‌اند و NSK به عنوان دبیرخانه کمیته ملی ویژه ژاپنی‌های عضو IPI خدمت می‌کند.

نیهون شیمبون کیوکای به لحاظ توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و تبادل توزیع مطبوعات در خارج، از سال 1973 تاکنون نمایندگان همیشگی خود را در اروپا و امریکای شمالی به خدمت گمارده است.

  • محل استقرار و امور مالی

دبیرخانه نیهون شیمبون کیوکای در طبقات هفتم و هشتم ساختمان مرکزی مطبوعات ژاپن مستقر است. این ساختمان در سال 1976 با بودجه و طرح نیهون شیمبون کیوکای بنیان نهاده شده است.

از آنجایی که کلوپ مطبوعات ملی با همکاری نیهون شیمبون کیوکای شروع به فعالیت نموده لذا همین کلوپ در طبقه نهم این ساختمان مستقر است. از طرفی مرکز مطبوعات خارجی ژاپن در طبقه ششم می‌باشد. این مرکز به‌منظور مساعدت ناشرین جراید در امور تهیه اخبار در ژاپن تشکیل شده است.

دو عامل مهم در سیاست‌های مالی نیهون شیمبون کیوکای، تعیین بودجه و اظهاریه مالی می‌باشد که تصمیمات پیرامون آن از سوی هیئت‌مدیره و طی ملاقات‌های ماهانه اتخاذ می‌شود. البته هرساله در ماه اوت هیچگونه ملاقاتی تحقق نمی‌پذیرد.

کد خبر 249237
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار رسانه و روزنامه‌نگاری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز