حسن نمکدوست تهرانی: نقش‌آفرینی دانشمندان در تاریخ رشته‌های علمی ازجمله اینگونه سنجیده می‌شود: نام او را از تاریخ رشته حذف کنید و ببینید آیا با نقصانی مواجه خواهید شد یا نه.

به این اعتبار نام استادمان دکتر کاظم معتمدنژاد دست‌کم در 4رشته علمی در تاریخ ایران‌زمین جاودانه خواهد ماند. تأسیس، تداوم، رشد و شکوفایی رشته‌های 1)‌روزنامه‌نگاری، 2) ارتباطات، 3) حقوق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و 4) مطالعات فضای مجازی و جامعه اطلاعاتی. و این جز آن است که استادان، متخصصان و خانواده روابط عمومی کشور همواره نام و یاد ایشان را در کنار دکتر حمید نطقی بزرگ و گرامی می‌دارند.همه می‌دانیم بنیانگذاری حتی یک رشته نو در نظام دانشگاهی کشور تا چه پایه به تلاش جانفرسا و امید بی‌پایان نیاز دارد، اما تلاش و امید، تار و پود زندگی «همیشه استاد»‌مان بود.

با یاری این دو گوهر کمیاب، دکتر معتمدنژاد نه فقط به تأسیس 4رشته دانشگاهی همت گماشت که بخش بزرگی از محتوای درسی رشته‌ها را خود تدوین و آماده کرد، استادان را پرورش داد، آنان را مدیریت و به تداوم و توسعه کار ترغیب کرد.
در هر یک از رشته‌ها نیز تدریس برخی دروس بدون حضور ایشان امکان‌پذیر نبود. برای مثال، در حوزه ارتباطات، دکتر معتمدنژاد نخستین استاد ایرانی است که به تدریس مباحث وسایل ارتباط جمعی، نظریه‌های ارتباط جمعی، مطالعات انتقادی در نظریه‌های ارتباطات جمعی، ارتباطات و توسعه، ارتباطات در جهان سوم و... پرداخت؛ همچنان‌که تدریس حقوق مطبوعات و حقوق وسایل ارتباط جمعی را نخست ایشان برعهده گرفت.

افزون بر این، دکتر معتمدنژاد در هر درس، آغازگر بحث‌های نو و تأثیرگذار برای جامعه ایران بود. برای مثال، در کلاس حقوق مطبوعات ایشان بود که با موضوع‌هایی چون آزادی مطبوعات در معانی عام و خاص و عدم‌نیاز به اخذ مجوز برای انتشار نشریه آشنا شدیم و برای نخستین‌بار مباحثی همچون حق اطلاع، حق ارتباط و حق دسترسی به اطلاعات را از زبان ایشان در کلاس حقوق وسایل ارتباط جمعی شنیدیم. مباحثی چون جریان نابرابر اطلاعات، ضرورت گذر از جامعه اطلاعاتی به جامعه آگاهی، ارتباطات رهایی‌بخش، اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، ارتباطات فرهنگی، فرهنگ و ارتباطات و موضوع‌های فراوانی از این دست سرفصل‌های کلاس‌های مطالعات انتقادی یا ارتباطات و توسعه ایشان بود.

دکتر معتمدنژاد در عین حال عالمی اهل عمل بود. تأسیس مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی و در پی آن دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، بازآفرینی رشته‌های روزنامه‌نگاری، ارتباطات و روابط عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی، راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری علوم ارتباطات و مهم‌تر از همه بازگشایی دانشکده علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی در کنار مشارکت و حضور فعال در شکل‌گیری دوره‌های دکتری فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امام صادق و تأسیس مرکز و دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، مرکز پژوهش‌های ارتباطات، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و تأسیس رشته حقوق ارتباطات در دانشکده حقوق علامه طباطبایی، مدیریت علمی و به واقع عملی 4سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران یا 2سمینار میان‌منطقه‌ای ایران و جامعه اطلاعاتی و حضور فعال در سازماندهی حضور هیأت ایرانی در 2مرحله اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی تنها بخشی از تلاش‌های تأسیسی ایشان در 50سال گذشته است.

طرح مباحث روزآمد و ضروری حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای کشور نیز مرهون دقت نظر دکتر کاظم معتمدنژاد بود. موضوع‌هایی چون استقلال حقوقی حرفه روزنامه‌نگاری، اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران، تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، مشارکت روزنامه‌نگاران در مدیریت و مالکیت رسانه‌ها، شورای مطبوعات و نظام جامع مطبوعات و رسانه‌ها همگی برای بار نخست از سوی ایشان مطرح شد و استاد به سیاق همیشگی خود، مصرانه و فروتنانه، تحقق بسامان آنها را پی گرفتند.چنین کهکشان زیبایی از علم، آگاهی و عمل را استاد با زندگی سراسر تلاش و امید خود آفرید و این تنها یکی از دلایل فراوانی است که جامعه ارتباطات و رسانه‌ای ایران از صمیم قلب و همیشه دوستدار و سپاسگزار دکتر کاظم معتمدنژاد است.

کد خبر 241442

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار