پوریا خوش‌فکر: باران: آبی

سبز - آبی

برگ: سبز

من: سبز - آبی!

 

همشهری، هفته‌نامه‌ی دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۲۲

تصویرگری: مریم سادات منصوری

کد خبر 239804

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار