پوریا خوش‌فکر: آرزوهایم، قایقی کاغذی بود

قایق من

قایقم را

باد برد به دریای بزرگ زندگی

من  اما هنوز

بر لب حوض کوچکمان نشسته‌ام

چشم‌به‌راه و امیدوار

 

همشهری، دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۱۸

تصویرگری: مریم سادات منصوری

کد خبر 234331

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار