همشهری آنلاین: هیئت وزیران ‌بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش با پرداخت فوق العاده خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه به معلمان هم تراز اعضای هیئت علمی موافقت کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به منظور افزایش انگیزه و کارایی معلمان و ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی در مدارس با پرداخت ‌فوق العاده خاصی تحت عنوان فوق العاده ویژه ، به معلمان همتراز اعضای هیئت علمی  موافقت کرد.

این مصوبه میزان و درصد فوق العاده ویژه به معلمانی که امتیاز رتبه معلم ارشد را کسب نمایند برابر با بیست در صد، معلمانی که امتیاز رتبه معلم خبره را کسب نمایند برابر با سی و پنج در صد و معلمانی که امتیاز رتبه معلم عالی را کسب نمایند برابر  پنجاه در صد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العده جذب آنها تعیین نموده است.

همچنین حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضواب مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت فوق العاده ویژه می باشند براساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت و پنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود و استفاده از فوق العاده موضوع این تصویب نامه علاوه بر شرایط فوق الذکر منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمی یا پیمانی برای رتبه معلم ارشد و حداقل پنج سال توقف به صورت رسمی یا پیمانی برای هر یک از رتبه‌های بعدی است.

بر اساس این مصوبه فوق العاده مذکور جزو فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی باشند و استمرار پرداخت آن مستلزم رعایت بند (6)این تصویب نامه می باشد.

همچنین استمرار پرداخت فوق العاده مزبور مستلزم حفظ کیفیت ارائه خدمات و کارایی مستخدم و طبق ارزیابی سالانه از نحوه کیفیت انجام وظیفه می باشد

بر این اساس ارزیابی و تعیین رتبه مشمولین این تصویب نامه توسط هیات‌های ممیزه که در وزارت آموزش و پرورش،‌ سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق با نظارت وزارت یاد شده تشکیل می گردد  انجام خواهد شد و وزارتخانه‌ یاد شده مکلف است اقدامات لازم را برای ایجاد هماهنگی و نظارت در نحوه اجرا  به عمل آورد.

همچنین تاریخ اجرای این تصویب نامه در مورد هر یک از مشمولین پس از تصویب هیات ممیزه خواهد بود و چگونگی ترکیب و تشکیل هیات ممیزه و همچنین ضوابط نحوه ارزیابی سالانه توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

این مصوبه ششم خرداد ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر 23133

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز