پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۸

همشهری آنلاین: یک نظرخواهی بین‌اللمللی برخی از تفاوت‌های فرهنگی جالب درباره عادات مربوط به خواب و تختخواب روشن کرده است.

sleep

به گزارش لایوساینس این نظرخواهی بوسیله "بنیاد ملی خواب" آمریکا از 1500 نفر در سنین 25 تا 55 در شش کشور- آمریکا، کانادا، مکزیک، بریتانیا، آلمان و ژاپن- درباره آداب، عادات و ترجیحات‌ خوابیدن‌شان سوال شد.

بیش از نیمی از افراد (62 درصد) در مکزیک، و تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها گفتند که در حین ساعت پیش از رفتن به خواب به دعا کردن یا مراقبه می‌پردازند که بیش از سایر کشورها بود.

بریتانیایی‌ها از لحاظ درصد افرادی که می‌گفتند نوشیدنی‌های تسکین‌بخش مانندن چای پیش از رفتن به تختخواب می‌نوشند، در رده اول قرار گرفتند

شایع‌ترین فعالیت پیش از خواب گزارش شده تماشای تلویزیون بود. دست کم دو سوم مردم هر یک از کشورها گزارش کردند در ساعت پیش از خواب تلویزیون تماشا می‌کنند.

چه کسی مرتب‌تر است؟

ژاپن بالاترین درصد افرادی را داشت که می‌گفتند ندرتا یا هرگز تختخواب‌شان را مرتب نمی‌کنند. بر عکس مکزیکی‌ها از این لحاظ مرتب کردن تختخواب در رده اول قرار داشتند، و 82 درصدشان گفتند هر روز تختخواب‌شان را مرتب می‌کنند.

مکزیک همچنین بالاترین درصد افراد، حدود یک چهارم، را داشت که بیش از یک بار در هفته روتختی‌شان را عوض می‌کردند، در حالیکه یک سوم ژاپنی‌ها گفتند که روتختی‌های‌شان کمتر از یک بار در هر سه هفته عوض می‌کنند، و این میزان درباره آلمانی‌ها 12 درصد بود.

از هر ده نفر در مکزیک، آلمان و آمریکا 9 نفر گفتند که اگر تختخواب‌شان رایحه مطبوع و تازه‌ای داشته باشند، احساس آرامش می‌کنند. سه چهارم آمریکایی‌ها و کانادایی‌هم با این نظر موافق بودند.

برای آلمانی‌ها در مقایسه با سایر کشورها هوای تازه عامل بسیار مهمی بود. همه افراد مورد سوال در آلمان گفتند که هر هفته اتاق خواب‌شان را هوا می‌دهند، یا گاهی بیشتر.

افراد چقدر می‌خوابند؟

افراد در همه کشورها گزارش کردند که در روزهای تعطیل به طور میانگین 45 دقیقه بیشتر می‌خوابند.

افراد در ژاپن و آمریکا نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، در روزهای کاری 30 تا 40 دقیقه کمتر می‌خوابیدند، به طور میانگین شش ساعت و نیم.

دو سوم افراد در ژاپن گفتند که در روزهای کاری کمتر از هفت ساعت می‌خوابند، در حالیکه این میزان در آمریکا 50 درصد، در بریتانیا 40 درصد، در آلمان 36 درصد و در کانادا و مکزیک 30 درصد بود.

کد خبر 230144

برچسب‌ها