گروه بورس: به‌دنبال انتشار اطلاعیه‌های شفاف‌سازی شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان در سامانه کدال، لازم است سرمایه‌گذاران به چند نکته مهم و کلیدی درخصوص این شرکت‌ها توجه داشته باشند.

به گزارش همشهری، مهم‌ترین نکاتی که درخصوص اطلاعیه‌های شفاف‌سازی شرکت‌های پالایشی قابل توجه هستند عبارتند از:
پیش‌بینی سود شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان در سال ١٣٩٢، با گزارش عدم‌اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های مذکور مواجه شده است، به این معنا که به‌دلیل وجود برخی ابهامات اساسی در مفروضات پیش‌بینی سود، امکان اظهارنظر مشخص برای حسابرس و بازرس قانونی شرکت فراهم نبوده است. بنابراین لازم است سرمایه‌گذاران به این موضوع در تصمیم‌گیری‌های خود به دقت توجه داشته باشند.

شرکت‌های پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی ١٣٩٢ را بدون اظهارنظر حسابرس ارسال کرده‌اند، این در حالی‌است که براساس دستورالعمل افشای اطلاعات، شرکت‌ها می‌بایست پیش‌بینی خود را همراه با اظهارنظر مقبول یا حداقل مشروط ارسال کنند. بنابراین درصورت ارسال اظهارنظر حسابرس 2‌شرکت فوق درخصوص پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ١٣٩٢ و اطلاعات عملکرد سه‌ماهه، این اطلاعات از سوی سازمان بورس منتشر خواهد شد.

مهم‌ترین ابهام موجود درخصوص درآمد شرکت‌های فوق‌الذکر، مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی و تأثیر آن بر درآمد شرکت‌های پالایشی است. همانطور که در سایت کدال نیز منتشر شده، شرکت ملی پالایش و پخش با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پالایشی، تأکید کرده است که مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فراورده‌هایی که از موجودی نفت خام سال ١٣٩١ تولید شده‌اند نباید به‌عنوان درآمد شناسایی شود.

این درحالی است که شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ١٣٩١ را بدون درنظر‌گرفتن مفاد نامه ارسالی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تهیه کرده‌اند و به همین دلیل نیز حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های مذکور، گزارش عدم‌اظهارنظر درخصوص پیش‌بینی سود این دو شرکت ارائه کرده‌اند. همچنین شرکت‌های پالایش نفت لاوان و شیراز هنوز اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم این شرکت‌ها با در‌نظر‌گرفتن مفاد نامه ارسالی از سوی شرکت پالایش و پخش را ارائه نکرده‌اند که درصورت ارسال این اطلاعات همراه با اظهارنظر مقبول و یا حداقل مشروط حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌، این اطلاعات از سوی سازمان بورس منتشر خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌های جداگانه به مدیران عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان، تأکید کرده است با توجه به گزارش عدم‌اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی اطلاعات مذکور را به گونه‌ای تهیه و ارسال کنند که امکان اظهارنظر حسابرس درخصوص آن فراهم شود. طبیعتا در این صورت، زمینه بازگشایی سهام مذکور فراهم خواهد شد.

درخصوص شرکت‌های پالایش نفت شیراز براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، این شرکت می‌بایست درخصوص بدهی احتمالی مالیاتی و همچنین محاسبه درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ناشی از قیمت آزاد و قیمت مصوب مربوط به سوخت هوایی و ضرورت تعدیل حساب‌ها براساس ابلاغیه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، ذخیره شناسایی می‌کرده است که با توجه به کسری این ذخایر، به‌نظر می‌رسد سودی برای تقسیم بابت عملکرد سال مالی ٩١ وجود نداشته، اما با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، سود نقدی سال مالی ٩١ به‌ازای هرسهم مبلغ ٨٠٠ ریال تصویب شده است. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به‌احتمال توزیع منافع موهوم توجه داشته باشند.

شرکت پالایش نفت بندرعباس براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، می‌بایست به ازای هر سهم ٦٠٠ ریال سود توزیع می‌کرده که براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مبلغ ٢٠٤ ریال سود به ازای هر سهم بیشتر توزیع کرده است. شرکت پالایش نفت اصفهان نیز براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، می‌بایست مبلغ ٢٠٠٠ ریال سود به ازای هر سهم توزیع می‌کرده که به ازای هر سهم، ١٣١١ ریال بیشتر توزیع کرده است.

بورس در پایان به سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های پالایشی توصیه کرد که ضمن مطالعه کامل متن اطلاعات منتشر‌شده در سامانه کدال و همچنین اطلاعیه‌های شفاف‌‌سازی سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر شده است، به برخی ابهامات موجود درخصوص اطلاعات عملکردی و پیش‌بینی درآمد این شرکت‌ها توجه جدی داشته و در تصمیم‌گیری‌ها، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

کد خبر 227202

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار