همشهری آنلاین: افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب شده است که تعداد قراردادهای اجاره در سال جاری افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته باشد.

اجاره مسکن

مهر نوشت: از اول تا 24 تیرماه تعداد قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور 137 هزار و 389 قرارداد بوده است که از این تعداد 71 هزار و 633 قراداد مبایعه نامه و 59 هزار و 380 اجاره نامه به ثبت رسیده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم قراردادها 131 هزار و 418 قرار داد بوده است که 78 هزار و 933 قرارداد آن متعلق به مبایعه نامه و 45 هزار و 647 قرارداد مربوط به اجاره نامه بوده است.

همچنین در این تاریخ تعداد قراردادهای مسکن در استان تهران، 34 هزار و 170 قرارداد بوده که از این تعداد 14 هزار و 23 مبایعه نامه و 18 هزار و 470 اجاره نامه به ثبت رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد 35 هزار و 964 قراداد بوده است که از این تعداد 20 هزار و 303 مبایعه نامهه و 13 هزار و 759 اجاره نامه به ثبت رسیده است.

این ارقام نشانگر افزایش رکود بازار مسکن استان تهران در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته است ضمن آنکه آمارهای اجاره نامه نشان می‌دهد که تعداد مستاجران در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و از سوی دیگر تعداد خریداران مسکن با کاهش زیادی مواجه شده است.

آمارها حاکی از آن است که در فروردین ماه امسال تعداد قراردهای مسکن در استان تهران، 17 هزار و 455 قرارداد بوده که از این تعداد 9 هزار و 953 مبایعه نامه و 6 هزار و 461 اجاره نامه به ثبت رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 19 هزار و 724 قراداد بوده که 12 هزار و 507 مربوط به مبایعه نامه و 5 هزار و 980 مربوط به اجاره نامه بوده است.

در اردیبهشت ماه امسال هم 54 هزار و 376 قرارداد به ثبت رسیده که از این تعداد 30 هزار و 911 مبایعه نامه و و 19 هزار و 853 اجاره نامه بوده است که این ارقام در مدت مشابه سال گذشته رقم ثبت 43 هزار و 647 قراداد را نشان می دهد. براین اساس اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته معاملات مسکن رونق بیشتری داشته است.

در خرداد ماه امسال هم تعداد قراردادهای ثبت شده به رقم 47 هزار و 328 عدد رسید که از این تعداد 24 هزار و 188 قرارداد مبایعه نامه و 20 و 431 قرارداد اجاره نامه بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم کل قرادادها 42 هزار و 741 عدد بوده که 25 هزار و 43 مبایعه نامه و 15 هزار و 356 اجاره نامه به ثبت رسیده است.

براین اساس رونق تعداد قرادادها در خرداد ماه امسال بیش از سال گذشته بوده اما تعداد مستاجران با افزایش چشمگیری مواجه بوده است در حالیکه خرید و فروش مسکن کاهش یافته است.

آخرین آمار ثبت قرادادهای مسکن در کل کشور

براساس این آمار، در فروردین ماه سال گذشته تعداد 92 هزار و 416 قرارداد مسکن در کل کشور به ثبت رسید که از این تعداد 65 هزار و 607 مبایعه نامه، 21 هزار و 500 اجاره نامه، 23 اجاره به شرط تملیک، 581 انتقال سرقفلی، 3 هزار و 851 پیش فروش به ثبت رسیده است این در حالی است که در فروردین ماه امسال 94 هزارو 479 قرار داد به ثبت رسیده که از این تعداد 66 هزار و 294 مبایعه نامه، 22 هزار و 929 اجاره نامه، 10 اجاره به شرط تملیک، 626 انتقال سرقفلی و 3 هزار و 587 پیش فروش بوده است.

همچنین تعداد قراردادهای مسکن در اردیبهشت سال گذشته، 161 هزار و 788 قرارداد بوده است که از این تعداد، 107 هزار و 417 مبایعه نامه، 45 هزارو 607 اجاره نامه، 31 اجاره به شرط تملیک، 885 انتقال سرقفلی و 6 هزار و 459 پیش فروش به ثبت رسیده است همچنین در اردیبهشت امسال رقم کل قرادادها به 207 هزار و 269 قرارداد رسید که از این تعداد 137 هزار 910 مبایعه نامه، 56 هزار و 956 اجاره نامه، 19 اجاره به شرط تملیک، یک هزار و 400 انتقال سرقفلی و 8 هزار و 488 پیش فروش بوده است.

در خردادماه سال گذشته هم تعداد 157 هزار و 999 قرارداد به ثبت رسیده که از این تعداد 99 هزار و 710 مربوط به مبایعه نامه و 50 هزار و 230 مربوط به اجاره نامه بوده است این در حالی است که در مدت مشابه امسال رقم کل قراردادها 185 هزار و 705 قرارداد بوده که 112 هزار و 948 قرارداد مبایعه نامه و 62 هزار و 797 قرارداد اجاره نامه بوده است.

براین اساس آمارهای کل کشور هم حاکی از این است که تعداد مستاجران با افزایش بسیار زیادی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است که دلیل این امر بطور حتم، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش قدرت خرید متقاضیان است.

کد خبر 224519

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار