رئیس بانک جهانی هشدار داد اعتراض‌های گسترده در برزیل، مصر و ترکیه باید دولت‌ها را در سراسر جهان به تکاپو بیندازد تا خدمات و فرصت‌های اساسی عمومی برای شهروندان خود فراهم آورند. جیم یونگ کیم در مصاحبه‌ای گفت:

بانک جهانی

این جنبش‌های اجتماعی از بین نمی‌رود و به‌نظر من رشد هم خواهند کرد. به گزارش رویترز، کیم افزود: سرخوردگی از دستگاه سیاسی، نبود فرصت و انتظارهای برآورده‌نشده برای ارتقای سطح زندگی سبب شد تا میلیون‌ها نفر در این کشورها به خیابان بیایند و خواستار تغییر شوند. به گفته وی، دولت‌ها باید جدی‌تر به موضوع سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی شامل بهداشت، آموزش و مراقبت اجتماعی فکرکنند.

کد خبر 222042

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار