همشهری آنلاین: دویست و چهل و دومین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی برگزار می‌شود.

نقاشی

به گزارش همشهری آنلاین، این سمینار توسط مرکز پزشکی شهدا تجریش و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با عنوان "نقاشی: دریچه ای به سوی ذهن و شناخت اجتماعی" برگزار خواهد شد.

در مقدمه، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم به سخنرانی خواهد پرداخت و سپس گزارش یک پژوهش، توسط جیران علیا نسب با شرکت و بحث عده ای از صاحبنظران ارائه می‌شود.

ورود برای همگان آزاد است و علاقمندان برای شرکت در برنامه می‌توانند از ساعت 8:30 تا 11:30 روز پنجشنبه 30 خرداد به سالن همایش بیمارستان شهدا-تجریش مراجعه کنند.

WWW.SCN.ir

 

کد خبر 219238

برچسب‌ها