همشهری آنلاین: معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تبیین قلمرو حضور سپاه در عرصه سیاست و چرایی هجمه‌ای رسانه‌ای دشمن به این نهاد گفت: تلاش جبهه رسانه‌ای ضد انقلاب و معاندین نظام ذره‌ای از اعتماد ملت ایران به سپاه کم نخواهد کرد.

جزایری

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت و گو با خبرگزاری دفاع مقدس پیرامون چرایی هجمه‌های رسانه‌ای دشمن به سپاه و بسیج و اوج گیری این تلاش شیطانی و مذبوحانه در موسم انتخابات اظهار داشت: موضوع دخالت نیروهای مسلح بویژه سپاه و بسیج در امور سیاسی و انتخابات از اصلی ترین محورهای عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی رسانه های وابسته به امپراتوری رسانه ای غربی-صهیونیستی است که در روزهای نزدیک به هر انتخابات‌ کانون‌ توجه و محل‌ مناقشه و جوسازی‌ بسیاری از عناصر و رسانه‌های‌ معاند و ضد انقلاب قرار می گیرد.

وی افزود: جبهه رسانه ای معاندین با خلط مباحثی نظیر وظایف سیاسی سپاه بعنوان حافظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن با موضوع دخالت در امور سیاسی و دسته بندی های جناحی و گروهی درصددند اینگونه القاء کنند که سپاه حق هیچگونه ورود به قلمرو سیاست را ندارد.

سردار جزایری در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی سپاه و هدف گذاری حضرت امام خمینی (ره) و قانون اساسی از تاسیس این نهاد انقلابی و مردمی، در تبیین محدوده ورود سپاه به عرصه سیاست تصریح کرد: مگر می شود سازمان یا فردی که خود را پاسدار موجودی زنده و پویا بنام انقلاب اسلامی که با هویتی منحصر بفرد نظام سلطه و استکبار را به چالش کشانده است بداند ولی بینش و بصیرت سیاسی نداشته باشد و با هراس از اینکه ممکن است مورد اتهام و هجمه دشمن قرار گیرد نسبت به مقوله سیاست بی تفاوت بوده و نقش آگاهانه نداشته باشد؟

وی خاطر نشان کرد: پاسدار انقلاب‌ اسلامی‌ همانگونه که در میدان نبرد و رویارویی نظامی و جنگی نمی تواند بدون شناسایی به خط بزند به طریق اولی نیز نمی تواند از شناخت عرصه ی سیاست و جریان ها و خطوط سیاسی و اتخاذ مواضع هوشمندانه و صحیح و غیرجانبدارانه غفلت نماید.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور تشخیص و اقدام بهنگام، موفق و افتخارآمیز سپاه در گذرگاهها و مقاطع تاریخی حساس و خطیر انقلاب و نجات نظام و کشور از تهدیدات و چالش های پرخطر را حاصل درک سیاسی عمیق و راستین سپاه از روندها و پدیده‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی و مدد گرفتن از آموزه های خود در مکتب ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: براساس قانون سپاه پاسداران نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است و در طول سی و چهار سال اخیر انقلاب اسلامی همواره در عرصه های سخت، نیمه سخت و نرم مورد تهدید و دشمنی قرار داشته است و حال که با پیچیدگی های تهدید نرم که غالباً متمرکز و معطوف به صف بندی، یارگیری و ستیز در عرصه های سیاسی و فرهنگی است و در فرایندی پیچیده تر در شکل تهدید نیمه سخت و امنیتی بروز می یابد آیا می توان سپاه را نسبت به این خطر بی تفاوت تصور کرد؟

سردار جزایری افزود: براستی مدعیان تئوری ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست حتی برای لحظه ای اندیشیده اند که چگونه می توانند بپذیرند سپاه در پاسداری و دفاع از انقلاب و نظامی که در معرض تهدید عملی دشمن از معبر سیاست قرار گرفته است هراسناک از اتهام، فرصت را به دشمن دهد و نظاره گر و تماشاچی تاراج دستاوردهای انقلاب و پایمال شدن خون شهدا و مقاومت ملت شود؟

سردار جزایری با اشاره به ضرورت‌ تبیین نحوه تعامل سپاه و پاسداران انقلاب با حوزه سیاست، فعالیت های سیاسی، احزاب، گروهها و جریان های سیاسی گفت: موضوع تعامل سپاه و سیاست در دو حوزه و قلمرو قابل تفکیک و تعریف است اول "قلمرو غیرمجاز و ممنوعه" و دوم "قلمرو مجاز و تکلیفی". در قلمرو ممنوعه بدیهی است تمامی نیروهای مسلح و از جمله سپاه و پاسداران به واسطه بُعد نظامی گری، حق ورود به احزاب، گروههای سیاسی و فعالیت های سیاسی حزبی و گروهی را ندارند.

وی افزود: این یک اصل و قاعده عقلی است که نیروهای مسلح برای موفقیت برابر دشمن، باید از وحدت و انسجام حداکثری برخوردار باشند لذا بر این اساس ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و کارکنان آنان عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند.

سردار جزایری با تاکید بر اینکه ورود کارکنان نیروهای مسلح و از جمله پاسداران به احزاب، گروهها و دسته بندی های سیاسی، آفت وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح بوده و ممنوع است، خاطرنشان کرد: مراجعه به آراء و نظرات حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی که ناظر بر قلمرو ممنوعه تعامل نیروهای مسلح و سیاست است عموماً دلالت بر عدم ورود نظامیان و یا عضویت آنان در احزاب و گروههای سیاسی و دسته بندی های سیاسی و نیز حمایت له یا علیه کاندیداها در انتخابات دارد.

وی در تبیین محدوده فعالیت های سیاسی مجاز سپاه گفت: شناخت سیاست و مسایل سیاسی و بویژه در زمینه جریان ها، احزاب، گروهها، پدیده ها و تحولات این حوزه برای انجام ماموریت ها و در راستای رسالت و فلسفه وجودی سپاه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر بصیرت، بینش و درک سیاسی نیروهای مسلح و بویژه پاسداران تاکید داشته اند و در این راستا نماینده خود در سپاه را به آگاه سازی سیاسی و ارتقای فهم و قدرت تحلیل سیاسی اعضای سپاه و بسیج مامور و مکلف کرده اند.

سردار جزایری مقابله با تهدیدات سیاسی را از دیگر حوزه های فعالیت سیاسی مجاز برای سپاه قلمداد و تصریح کرد: هرگاه تهدیدی با ماهیت سیاسی علیه انقلاب و نظام شکل بگیرد سازمان سپاه بعنوان یک ماموریت با این تهدید به مقابله می پردازد. انتشار بیانیه های حساس و راهبردی و موضعگیری پیرامون پدیده ای سیاسی و امنیتی ضد ایران اسلامی که طی 34 سال گذشته با هدف روشنگری آحاد جامعه صورت پذیرفته است از جمله اقدامات این نهاد در حوزه سیاست ودفاع سیاسی از انقلاب به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با ضد انقلاب و فتنه های داخلی از صدر انقلاب تا به امروز که غائله بنی صدر و فتنه های 78 و 88 از مصادیق بارز آن هستند بیانگر اقدامات هوشمندانه و بموقع سپاه در حوزه امنیت و سیاست برای مقابله با تهدیدات دشمن و در راستای اجرای مأموریت ها و وظایف قانونی این نهاد به شمار رفته و بیانگر مزیت و تفاوت ماموریت سپاه با نیروهای مسلح رایج در نظام های دیگر است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح حضور سپاه در عرصه مقابله با تهدیدات متنوع علیه انقلاب و ایستادگی برابر ضد انقلاب و گروههای برانداز و جریان هایی که در پی تضعیف اقتدار نظام و منافع و مصالح ملی هستند را به مقوله دخالت سیاسی ندانست و موضعگیری و اقدام بموقع سپاه در مقابل آنها را عین مأموریت و وظیفه قانونی و انقلابی سپاه قلمداد و تاکید کرد: ورود سپاه به عرصه مقابله با تهدیدات سیاسی علیه نظام که عمدتاً از ناحیه ظرفیت های دشمن و معاندین در نزد برخی گروهها و جریان های سیاسی داخلی پدید می آید هیچگاه نمی تواند ورود به قلمرو ممنوعه سیاسی و یا جانبداری از جناح ها و دسته بندی های سیاسی دیگر تعبیر شود و اساساً علت وجودی و اهداف و آرمانهای سپاه بسیار بزرگ تر از آن است که بخواهد در دایره کوچک احزاب و گروههای سیاسی تعریف و متوقف شود.

سردار جزایری ترجمه وارونه اقدام سپاه در حراست از مرزهای سیاسی انقلاب اسلامی به دخالت مذموم در حوزه سیاست را ظلم به این نهاد ارزشی و انقلابی توصیف کرد و گفت: انتخابات یکی از صحنه هایی است که همواره دستمایه شبهه انگیزی و جنجال آفرینی جبهه معاندین انقلاب و رسانه های وابسته به بلوک سلطه و صهیونیسم قرار گرفته است در حالیکه گذشته تاریخی سپاه نشان می دهد که این نهاد هیچگاه از فرد و گروهی در انتخابات بصورت مصداقی حمایت نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: سپاه در عرصه انتخابات همواره بدون توجه به جوسازی های رسانه ای و اتهام زنی های دشمن به مأموریت های قانونی خود در زمینه کمک به امنیت پایدار در طول برگزاری انتخابات پرداخته است و برغم برخی تلاش های جهت دار توسط اشخاص و جناح های سیاسی مبنی بر حمایت سپاه از کاندیدای خاص، هرگز به مصادیق نپرداخته است و تنها با ارائه شاخص ها و ملاک های اصلح و بسترسازی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم، بویژه خانواده بزرگ پاسداران و بسیجیان، در انتخابات ها پرداخته است.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور جایگاه مردمی و سپاه و اقبال افکار عمو می به این نهاد -بعنوان یک مرجع مطئمن، متعهد و مورد وثوق برای ملت ایران- را نقطه عصبانیت و ناراحتی ضد انقلاب، و معاندین داخلی و خارجی از سپاه معرفی کرد و افزود: ملت ایران بهتر از هر کسی آگاه است که سپاه در چارچوب وظایف قانونی و وصایای حضرت امام (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب اقدام به دفاع سیاسی از انقلاب و نظام کرده است و کسانی که شائبه دخالت سپاه و سایر نیروهای‌مسلح در انتخابات را ایجاد می‌کنند در حقیقت پیاده‌نظام دشمن و فریب خورده و قربانی تروریسم رسانه ای دانسته و می داند.

سردار جزایری ‌همچنین‌ عرصه سازندگی و نقش ‌آفرینی‌ سپاه در پیشرفت اقتصادی‌ کشور را از جمله حوزه های تخریب و سیاه نمایی از این نهاد در افکار عمومی ذکر کرد و گفت: حضور سپاه در عرصه سازندگی و پیشرفت کشور که شبکه رسانه ای معاندین با سرمایه گذاری هنگفت آن را به عرصه اقتصاد و تلاش برای قبضه همه جانبه قدرت و صعود پاسداران به آن القاء کرده اند، نیز مایه افتخار و منزلت این نهاد است، وقتی مردم نقش مثبت و سازنده سپاه ـ برای رفع محرومیت ها و تامین نیازمندیهای ضروری منطقه زندگی مانند سد، راه، صنعت و اشتغال ـ را همواره در کنار خود بعنوان یار و یاور حس می کنند دیگر جایی برای تاثیر شبهه آفرینی و سیاه نمایی دشمن باقی نخواهد ماند.

وی تاکید کرد: اقدامات سپاه در عرصه سازندگی و پذیرش پروژه های بزرگ و راهبردی برای احیای زیرساخت های عمرانی و آبادانی کشور و بهره گیری از ظرفیت پیمانکاران داخلی، در قالب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، در چارچوب قانون و فرمان و موافقت فرمانده معظم کل قوا ـ پس از پایان جنگ تحمیلی ـ می پذیرد و هیچ گاه سودآوری و کسب درآمد را دنبال نکرده است و تاکنون ضمن افزایش اعتماد به نفس ملی و تکیه بر توانمندیهای بومی و متخصصین داخلی، با خلع ید پیمانکاران خارجی پیشرفت ها و دستاوردهای بزرگی برای ایران و مردم عزیزمان رقم زده است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری پیرامون وظایف اصلی رئیس جمهور و شاخص های نامزد اصلح گفت: مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه ، یک الگوی جدید برای دوران معاصر به حساب می آید و پاسداری از این الگوی اسلام ناب یکی از اصلی ترین وظایف هر رئیس جمهور در ایران محسوب می شود که چنانچه کمترین زاویه ای در آن ایجاد شود مشکل آفرین خواهد شد و لذا میزان شناخت ، درک صحیح، باور ذهنی و عملی به این مقوله یکی از شاخص های مهم و راهبردی انتخاب اصلح می باشد.

سردار جزایری یکی دیگر از شاخص های مهم انتخاب اصلح را میزان نزدیکی یا دوری نامزد ریاست جمهوری با جریان فتنه دانست و گفت: کسانی که تا همین اواخر از محکوم کردن فتنه بزرگ 88 خودداری کردند و یا به اشکال مختلف سعی کردند نسبت به اظهار نظر درباره آن طفره بروند و یا هنوز در آشکار و یا خفی با افرادی از آن جریان داد و ستد دارند، با شاخصه اصلح برای ریاست جمهوری کشور انقلابی ایران اسلامی فاصله دارد.

وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین مسایل روز کشور هجمه و شبیخون فرهنگی جبهه دشمن علیه انقلاب اسلامی و آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) است. چنانچه رئیس جمهور آینده کشور، اساس مدیریت خود را مقابله همه جانبه و سرنوشت ساز در این جبهه قرار ندهد، نظام ما دچار صدمه خواهد شد و لذا وظیفه اصلی رئیس جمهور مبارزه با این جبهه بزرگ و پردامنه است.

سردار جزایری در پایان با تاکید بر اهمیت حضور حداکثری ملت ایران برای خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد ماه و انتخاب کاندیدای اصلح براساس شاخص ها و معیارهای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی و بسیج قهرمان با انگیزه الهی و انقلابی در پای صندوق های آراء در دو انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری ضمن ادای دین به اسلام عزیز و شهداء و ملت بزرگ ایران اسلامی، به وظیفه قانونی خود نیز در این صحنه عمل خواهند کرد.

کد خبر 217857

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار