همشهری آنلاین: وزارت امور خارجه پاکستان باانتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: نواز شریف نخست وزیر جدید در دستور العمل سیاست‌ھای خارجی این کشور از جمھوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دوست یاد کرد و گفت که اسلام آباد خواستار ارتقای ھمکاری ھای مشترک با تھران است.

navaz sharif

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در اطلاعیه خود افزود: نواز شریف در دستور العمل سیاست‌ھای خارجی پاکستان که به تمامی سفارتخانه‌ھای این کشور و نھادھای بین‌المللی پاکستان در کشورھای جھان ابلاغ شد، از اقدامات فوری دولت جدید اسلام آباد برای تعمیق و توسعه روابط با کشورھای ھمسایه خبر داد.

نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر تقویت روابط با کشورھای خاورمیانه افزود: اسلام آباد خواھان نزدیکی و ادامه ھمکاری‌ھای مشترک با جمھوری اسلامی ایران، ترکیه و عربستان سعودی که از کشورھای دوست پاکستان ھستند، می باشد.

نواز شریف گفت: زمانی منطقه ما دارای صلح و ثبات خواھد بود که تلاش ھایمان در زمینه ھای رشد و توسعه متمرکز باشد و این باعث موفقیت ما نیز خواھد شد.

وی با تاکید بر اھمیت اجماع و همگرایی منطقه ای برای حمایت از یک دولت با ثبات و برقراری صلح در افغانستان افزود: افغانستان نیازمند یک سیاست اصولی در پیشبرد روند صلح و امنیت با توجه به ایده و دستور العمل دولت و مردم این کشور است.

بر اساس اطلاعیه وزارت امور خارجه پاکستان, نخست وزیر جدید این کشور در دستور العمل ابلاغی سیاست ھای خارجی دولت اسلام آباد از چین به عنوان یک کشور بزرگ , دوست و شریک مھم اقتصادی یاد کرد و گفت: پاکستان داشتن روابط با پکن و تقویت ھمکاری ھای راھبردی با این کشور را بسیار حائز اھمیت و باعث دلگرمی می داند.

وی درباره روابط پاکستان با ھند نیز افزود: پاکستان خواھان عادی سازی تدریجی روابط دوجانبه با دھلی نو است، حل و فصل مسالمت آمیز تمام مسائل با هند از جمله موضوع جامو و کشمیر نیز در سیاست ھای خارجی پاکستان قرار دارد.

نواز شریف در خصوص روابط با آمریکا خاطر نشان کرد:اسلام آباد و واشنگتن دارای منافع مشترکی ھستند، دو کشور ھر جا که با اختلاف روبرو شوند با ھمگرایی مشترک جھت حذف اختلافات و به حداقل رساندن آن اقدام خواھند کرد.

وی درباره تعاملات دولت پاکستان با روسیه تاکید کرد: از نظر اسلام آباد، مسکو یک شریک مھم و از قدرت ھای منطقه ای بوده و پاکستان به تلاش ھای خود برای ارتقای روابط با روسیه ادامه خواھد داد.

شریف ادامه داد: اتحادیه اروپا به رغم مشکلات اخیر اقتصادی خود ھمچنان در صحنه جھانی نقش آفرین و بزرگترین شریک تجاری پاکستان است، ھمچنین اسلام آباد به ھمکاریھای چند جانبه با اتحادیه اروپا، روابط با کشورھای اروپایی به صورت دوجانبه و چندجانبه نیز ادامه می دھد.

رییس حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز (PML-N) حزب پیروز انتخابات پارلمانی این کشورخاطر نشان کرد: دولت این کشور برای غلبه بر چالش تروریسم یک راھبرد جامع از طریق اجماع ملی و مشاوره با تمام احزاب سیاسی، نیروھای امنیتی، رسانه ھا و جامعه مدنی پاکستان ایجاد و به ابعاد خارجی این چالش رسیدگی خواھد کرد.

وی تاکید کرد: در این روند دولت پاکستان به فراھم شدن بودجه خارجی برای مقابله با گروھھای شبه نظامی و افراط گرایان تمرکز کرده و در این خصوص به دنبال ھمکاری جامعه جھانی به ویژه تمام ذی نفعان در منطقه است.

نواز شریف با تاکید بر عزم و تعھد دولت پاکستان برای غلبه بر بحران انرژی در این کشور در کوتاه ترین زمان ممکن افزود: سفرای پاکستان در کشورھای خارجی باید راھھای موثر برای رفع بحران انرژی در کشور را تدوین و پروژه ھای زود بازده انرژی های تجدید پذیر و منابع تولید انرژی را با استفاده از ھمکاری ھای دوجانبه و چند جانبه با کشورھا برای اجرای آن در کشور , شناسایی کنند.

نواز شریف روز گذشته با رای اکثریت نمایندگان مجلس ملی پاستان برای سومین بار به عنوان نخست وزیر جدید این کشور تعیین شد.

کد خبر 217607

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار