همشهری آنلاین: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه 92 مقرر کردند اعتبارات مربوط به امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری فقط در چارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باشد و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذیربط به تصویب شورای مذکور برسد و همچنین با رعایت جزو 1 بند "م" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه گردد.بر اساس این مصوبه مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع شد.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 92 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس در بند دیگری مصوب کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس پیش از این در بررسی بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

 

کد خبر 216111

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار