لاله جهانگرد: باغ‌های آلوچه، درختان زیتون

من برای تو

و ماهیان سفید را برای من آفریدی

پرندگان نازک و نرم

سورتمه‌های شبیه روز‌های کودکی

و ماه  گرد را برای من آفریدی!

صبح را

پنجره را

گردی دنیا را

و چشم را برای دیدن این همه

برای من آفریدی!

و مرا آفریدی

برای خودت!

کد خبر 215264

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار