یک اندیشکده انگلیسی طرح دولت این کشور را برای حضور گسترده‌تر در منطقه خلیج‌فارس افشا کرد.

خلیج فارس

گزارش مؤسسه خدمات متحده سلطنتی حاکی از آن است که ارتش انگلیس قصد دارد حضور غیرمستقیم گسترده‌ای پیرامون خلیج‌فارس داشته باشد. به گزارش منابع خبری، این حضور شامل ایجاد تأسیسات، موافقتنامه‌های دفاعی، آموزش دوره‌ای و ایجاد نقاط تردد است.

طرح ارتش انگلیس در گزارشی به نام بازگشت به شرق سوئز، استقرار ارتش انگلیس در خلیج‌فارس بیان شده است. به نوشته این گزارش، این تغییر سیاست ناشی از هراس از آنچه در خاورمیانه رخ می‌دهد، است.

کد خبر 211864

برچسب‌ها