از خواب پریدم... پایم شکست!

کلمه‌بازى

سایه‌ام کمردرد گرفت از بس که رویش نشستم!

مدتی بود که چیز مهمی را در زندگی‌ام گم کرده بودم. امروز در آینه پیدا شد.

فاطمه علیزاده،

از رباط‌کریم

 

 

کد خبر 209296

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار