مجموع نظرات: ۰
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ - ۱۶:۴۰
۰ نفر

پیمایش اجتماعی و نظر سنجی مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی نشان می‌دهد که بیش از 67 درصد مردم شهر تهران به عملکرد بهتر سومین شورای شهر تهران نسبت به دوره‌های گذشته امیدوارند

به گزارش مهر همچنین بیش از 72 درصد شهروندان ابراز عقیده کرده اند که شورای سوم مجددا شهردار فعلی تهران را به دلیل تعهد، کارامدی و اعتدال سیاسی در سمت خود ابقا خواهند کرد.

 9/62 درصد شهروندان تهرانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند رسیدگی شهرداری تهران به فضای سبز و زیباسازی شهر در مقایسه به سالهای گذشته را "بهتر و خیلی بهتر" ارزیابی نموده‌اند. در تحلیل نتایج جزئی در خصوص این گزینه دو درصد از جامعه آماری این پیمایش معتقدند عملکرد شهرداری خیلی بدتر شده ،چهار درصد معتقدند که بدتر شده و 31 درصد نیز عنوان داشته اند که تفاوتی در این خصوص احساس نکرده اند.

همچنین از مردم تهران پرسیده شد "ارزیابی شما از رسیدگی شهرداری تهران به نحوه جمع آوری زباله و نظافت شهر در مقایسه با دو سال گذشته چیست؟" 7/68 درصد از پاسخگویان این عملکرد را "بهتر و خیلی بهتر" (1/49 درصد بهتر و 6/19 درصد خیلی بهتر)، 21 درصد فاقد تغییر محسوس و 3/10 درصد نیز بدتر ارزیابی کرده‌اند.

سوال بعدی در خصوص ارزیابی مردم تهران از احداث بزرگراه و خیابان در سطح شهر بود که 3/52 درصد شهروندان در مقایسه خود دوران مدیریت شهردار کنونی تهران را "بهتر و خیلی بهتر" ، 9/37 درصد بدون تغییر محسوس و 5/9 درصد نیز بدتر از دوره گذشته ارزیابی کرده اند.

از میان جامعه آماری 1534 نفره این پیمایش 9/53 درصد در انتخابات سومین دوره شورای شهر شرکت کرده و 1/46درصد نیز شرکت نکرده اند. همچنین فقط 23 درصد از شهروندان تهرانی از روز آغاز به کار شوراها اعلام اطلاع نموده‌اند.

از شهروندان تهرانی در مورد احتمال رای مجدد شورای شهر سوم تهران به شهرداری دکتر محمد باقر قالیباف پرسیده شد که 3/72 درصد در این زمینه پیش بینی مثبت و 7/27 درصد نیز پیش بینی منفی داشته‌اند.

از میان کسانی که به اعتقاد آنها شورای سوم تهران مجددا قالیباف را برخواهد گزید، دلیل این انتخاب مجدد پرسیده شد و نتایج زیر به دست آمد: عملکرد خوب شهرداری و  رسیدگی بیشتر به شهر تهران 2/54 درصد؛ مدیریت متعهد و کارآمد و نواندیشی اجرایی 5/19 درصد؛ هم‌جناح بودن با اکثریت افراد شورای شهر و اعتدال سیاسی  3/10 درصد و در ادامه نیز به مواردی مثل برخورداری از کارنامه روشن در مدیریت مسائل اجتماعی، تخصص در امور شهری و سرشناس بودن اشاره شده است.

همچنین از شهروندان مورد پرسش سوال شد که "ابقای شهردار فعلی تهران تا چه حد به نفع تهرانی ها است" که 4/39 درصد زیاد و خیلی زیاد ، 3/36 درصد تا حدی و 3/24 درصد نیز کم و خیلی کم را ارزیابی کرده اند. در مورد امیدواری مردم تهران به شورای شهر سوم نیز سوال شد که 4/20 درصد زیاد و خیلی زیاد و 1/47 درصد تاحدی به عملکرد بهتر شورای سوم در مقایسه با شورای دوم و اول ایراز امیدواری کرده اند.


یادآوری می شود از میان 1540 نفر نمونه سنجش شده، 825 نفر مرد و 715 نفر زن و از اقشار و صنوف مختلف مناطق مختلف تهران بوده اند. 

کد خبر 20591

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز