مریم‌سادات منصوری: در این زمستان،

هفته‌نامه‌ی همشهری دوچرخه شماره‌ی691

تنها یک برگ از مهربانی‌ات را

به من ببخش

قول می‌دهم

بهار شوم!

هفته‌نامه‌ی همشهری دوچرخه شماره‌ی691

کد خبر 204969

برچسب‌ها