همشهری آنلاین: چند اجلاس مهم و عمده در سال جاری با محوریت 11 خط عمل مصوب اجلاس‌های جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی برگزار می‌شود.

تا کنون دو اجلاس جهانی در سطح سران کشورها درباره جامعه اطلاعاتی تشکیل شده که نخستین آنها در سال 2003 در سوئیس و دومین مورد هم در سال 2005 در تونس برگزار شده است. این 11خط‌ عمل‌ مصوب اجلاس‌ جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در تونس 2005 است و دولت‌های جهان می‌بایست آنها را طرف توجه قرار دهند.

سایت اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) با اشاره به این که در سال جاری چند اجلاس مهم درباره خطوط عمل یازده گانه برگزار می‌شود، به تاریخ برگزاری آن‌ها نیز اشاره کرده است، براساس جدولی که این سایت ارائه داده است؛ اجلاس‌های مربوط به ‌خطوط عمل در این تاریخ‌ها و الویت‌هایی که در پی آن می‌آیند برگزار خواهند شد. [لینک جدول]

دومین اجلاس تسهیل خط عمل 5

تاریخ برگزاری: 14 مه تا 15 مه 2007 (24 ادیبهشت تا 25 اردیبهشت 1386)

خط عمل 5 : ایجاد اطمینان و امنیت در کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات

برگزار کننده: اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU)

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 9:30 تا 17:30 در مقر ITU اتاق‌های K1 و  K2 .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی.

نشست ویژه درباره میثاق جرایم سایبر

تاریخ برگزاری:15 مه 2007 (25 اردیبهشت 1386)

میثاق جرایم سایبر: میثاق جرائم سایبر (Convention on Cyber crime) یک پیمان برای مبارزه با جرائم اینترنتی است که در  بوداپست در سال 2001 به تصویب رسید.

برگزار کننده: شورای اتحادیه اروپا

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 13:30 تا 15:00 در مقر ITU اتاق‌های K1 و  K2 .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی.

اجلاس مشترک تسهیل کننده خطوط عمل 2، 4 و 6

تاریخ برگزاری: 16مه (26 اردیبهشت 1386)

خط عمل 2: زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"

خط عمل 4 : توانمند‌سازی

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "برنامة ملل متحد برای توسعه"، "یونسکو"، "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور" و "کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه"

خط عمل 6 : آماده‌سازی محیط
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"، "کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد" و "کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه"

برگزار کننده: اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور(ITU) و کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 10:00 تا 18:00 در مقر ITU اتاق‌های K1 و  K2 .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی.

جلسه کنفرانس مطبوعاتی درباره گزارش جهانی جامعه اطلاعاتی در سال 2007

تاریخ برگزاری: 16 مه 2007 (26 فروردین 1386)

برگزار کننده: اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور(ITU)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس،کاخ ملت‌ها ،زمان واتاق‌های برگزاری کنفرانس هنوز مشخص نشده‌اند.

شرکت کنندگان: مطبوعات ژنو (نتایج اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی به نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی ومدنی در رویدادی ویژه در کمیسیون علوم و تکنولوژی برای توسعه، که از زیر مجموعه‌های شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل است، ارائه خواهد شد.)

مراسم روز جهانی ارتباطات دوربرد و جامعه اطلاعاتی در سال 2007

تاریخ برگزاری: 16 مه 2007 (26 اردیبهشت 1386)

برگزار کننده: اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 15:30 تا 16:30 در مقر ITU اتاق‌های اتاقBشرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی.


اجلاس مشاوره اطالاعاتی میان اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور(ITU) و جامعه مدنی با حضور تمامی نمایندگان بخش‌های مرتبط

تاریخ برگزاری: 18 مه 2007 (28 اردیبهشت 1386)

برگزارکنندگان:کنفرانس ان .جی.او (CONGO) و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 10:00 تا 13:00 در مقر ITU اتاق‌های K1 و  K2 .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و اعضای ITU.

دهمین نشست کمیسیون علوم و تکنولوژی برای توسعه (21 مه:مراسم افتتاحیه و انجام دیدار‌هایی در بالاترین سطوح، 25 مه:مراسم اختتامیه)

تاریخ برگزاری 21 مه تا 25 مه 2007 (31 اردیبهشت تا 5 خرداد 1386)

برگزارکنندگان:اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور و کمیسیون علم و تکنولوژی برای توسعه

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 10:00 تا 13:00 و ساعت 15:00 تا 18:00 در کاخ ملت‌ها اتاق 20 .

شرکت کنندگان:سازمان‌های بین‌المللی، موجودیت‌هایی که در موقعیت مشورتی با شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل ECOSOC  قرار دارند + نهاد‌های مدنی و موجودیت‌های اقتصادی که به تایید ECOSOC رسیده‌اند.

نشست درباره جامعه اطلاعاتی،از اعلام موجودیت تا ورود به مرحله اجرایی:اقداماتی که کمیسیون‌های اقتصادی برای دسترسی به جامعه اطلاعاتی انجام می‌دهند.

تاریخ برگزاری:21 مه 2007 (31 اردیبهشت 1386)

برگزارکنندگان:کمیسیون اقتصادی برای اروپا (ECE)، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا (ECA)، کمیسیون اقتصادی برای کشور‌های آمریکای لاتین ودریای کاراییب (ECLAC)، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و کشور‌های حوزه اقیانوس آرام(ESCAP) و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا (ESCWA)

محل و زمان نشست: ژنو-سوییس، از ساعت 14:00 تا 18:00 ، کاخ ملت‌ها اتاق 26 .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی.

اجلاس مشترک میان کمیسیون علوم و تکنولوژی برای توسعه (CSTD) و ائتلاف جهانی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه(GAID)

تاریخ برگزاری: 22 مه 2007 (1 خرداد 1386)

برگزار کنندگان:سازمان ملل متحد (UN) و کمیسیون علوم و تکنولوژی برای توسعه (CSTD)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 10:00 تا 18:00 ، کاخ ملت‌ها اتاق 20 .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و نمایندگان GAID.

دومین اجلاس تسهیل کننده درباره خط عمل 3

خط عمل 3: دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور" و "یونسکو"

تاریخ برگزاری23 مه 2007(2 خرداد 1386)

برگزار کننده:یونسکو (UNESCO)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، در ساعات صبح  ، در مقر ITU اتاق‌های K1  و .K2
شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

دومین اجلاس تسهیل کننده درباره خط عمل 7

خط عمل 7: کاربردهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات:
- دولت الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "برنامة ملل متحد برای توسعه" و "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"
- تجارت الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "سازمان جهانی تجارت"، "کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه"، "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور " و "اتحادیة پستی جهانی"
- یادگیری الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو ، "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور و «سازمان توسعة صنعتی ملل متحد"
- بهداشت الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "سازمان جهانی بهداشت و اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"
- اشتغال الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "سازمان بین‌المللی کار» و «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"
- محیط زیست الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "سازمان جهانی تجارت"، "سازمان جهانی هوا‌شناسی"، "سازمان جهانی هواپیمایی کشوری"، "دفتر امور مسکن ملل متحد" و "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"
- کشاورزی الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "سازمان خواربار و کشاورزی" و  "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور"
- علم الکترونیک
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "یونسکو"، "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور" و "کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه"

تاریخ برگزاری:23  مه 2007 (2 خرداد 1386)

برگزار کننده:یونسکو (UNESCO)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، در ساعات بعد از ظهر، در مقر ITU اتاق‌های K1  و K2

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

جلسه تشریح سفرا درباره موفقیت، شکست و مدیریت ابتکار دولت الکترونیکی

تاریخ برگزاری:23 مه 2007 (2 خرداد 1386)

برگزار کننده:نهاد روابط اقتصادی واجتماعی سازمان ملل (DESA)

محل و زمان نشست: ژنو - سوییس، از ساعت 10:00 تا 18:00 در کاخ ملت‌ها اتاق 26 

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

اجلاس  مشاوره و راهبری اینترنت (که باید به تایید برسد)


تاریخ برگزاری:23 مه 2005 (2 خرداد 1386)

برگزار کننده اجلاس راهبری اینترنت (حاکمیت اینترنت)

محل و زمان برگزاری نشست:ژنو-سوییس از ساعت 10:00 تا 18:00 در مقر ITU  اتاق C .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی و نمایندگان اجلاس راهبری اینترنت.

دومین اجلاس تسهیل کننده درباره خط عمل 8

خط عمل 8: تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو


تاریخ برگزاری: 24 مه 2007 (3 خرداد 1386)

برگزار کننده:یونسکو (UNESCO)

محل و زمان برگزاری نشست: ژنو - سوییس در ساعات صبح در مقر ITU  اتاق‌های K1 و K2

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

دومین اجلاس تسهیل کننده درباره خط عمل 9 و خط عمل 2 :رسانه‌ها

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو

تاریخ برگزاری:24 مه 2007

برگزار کننده:یونسکو (UNESCO)

محل و زمان برگزاری نشست: ژنو-سوییس در ساعات بعد از ظهر در مقر ITU  اتاق‌های K1 و K2

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

دومین اجلاس مشترک تسهیل کننده درباره خط عمل 7 در زمینه تجارت الکترونیکی و اشتغالزایی الکترونیکی

تاریخ برگزاری:24 مه 2007 (3 خرداد 1386)

برگزار کنندگان:کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه و سازمان بین‌المللی کار.

محل و زمان نشست:ژنو- سوییس از ساعت 10:00 تا ساعت 18:00 در کاخ ملت‌ها اتاق 23 شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

اجلاس مشترک درباره خطوط عمل 1 ، 7 (در زمینه دولت الکترونیکی) و 11

خط عمل 1: نقش مقام‌های راهبردی و تمام دست‌اندرکاران (دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی) در پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد"، "کمیسیون‌های منطقه‌های سازمان ملل متحد" و "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور".

خط عمل 7 : دولت الکترونی

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: "برنامة ملل متحد برای توسعه" و "اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور".

خط عمل 11 : همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای

نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد، "برنامة ملل متحد برای توسعه، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور، یونسکو و "شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد".

تاریخ برگزاری :24 مه 2007 (3 خرداد 1386)

برگزار کننده:نهاد امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل(DESA).

محل و زمان نشست:ژنو- سوییس از ساعت 10:00 تا ساعت 18:00 در کاخ ملت‌ها اتاق 26(دو اجلاس موازی) .

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

دومین اجلاس تسهیل کننده درباره تمام خطوط عمل.

تاریخ برگزاری:25 مه 2007 (4 خرداد 1386)

برگزار کنندگان:اتحادیه بین‌المللی ارتباط دور، یونسکو و برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP).

محل و زمان نشست:ژنو- سوییس از ساعت 10:00 تا ساعت 13:00 در کاخ ملت‌ها اتاق 23

شرکت کنندگان:در درجه اول تمامی تسهیل کنندگان  خطوط عمل.در این اجلاس اما تمام نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی نیز می‌توانند شرکت کنند.

دومین اجلاس تسهیل کننده درباره خط عمل 10

خط عمل 10: ابعاد اخلاقی جامعة اطلاعاتی
نهادهای هماهنگ‌ساز و تسهیل ‌کننده: یونسکو

تاریخ برگزاری:25 مه 2007 (4 خرداد)

محل و زمان نشست:ژنو- سوییس در ساعات بعد از ظهر در مقرITU  اتاق‌های K1 و K2.

شرکت کنندگان: نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی عضو اجلاس جهانی.

کد خبر 19303

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار