معاون دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون فقط در حوزه شهر تهران حدود 1300هکتار از اراضی تصرف شده آزاد شده است.

اراضی ملی


به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تورک اعلام کرد: پس از طی مراحل قضایی و صدور رأی قطعی برای تخریب و قلع و قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون فقط در حوزه شهر تهران حدود 1300هکتار از اراضی ملی و دولتی تصرف‌شده، آزاد و در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای بیش از 20مورد از احکام قضایی مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌های تهران و اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: در حال حاضر 13نفر از متهمان و محکومان پرونده‌های زمین‌خواری در زندان به‌سر می‌برند و در حال تحمل کیفر حبس هستند. دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران افزود: از ابتدای سال‌جاری حدود 150فقره پرونده در دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری و نیز شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کد خبر 186236

برچسب‌ها