همشهری آنلاین: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با ایجاد هشت مرکز دانشگاهی جدید، از جمله ایجاد دانشگاه کوثر در شهر بجنورد و همچنین پردیس دانشگاه الزهرا در شهر جدید هشتگرد موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، شورای گسترش آموزش عالی ضمن موافقت قطعی با ایجاد شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در شهر بندرعباس، با یکبار پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی رشته‌های فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق امامیه در این دانشگاه موافقت به عمل آورد.

همچنین این شورا ، ضمن موافقت قطعی با ایجاد دانشکده علوم قرآنی در شهرهای گراش و بندر عباس با یکبار پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی رشته‌های تفسیر قرآن مجید و علوم قرآن مجید در این دانشکده‌ها موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی ضمن موافقت قطعی با ایجاد آموزشکده کشاورزی وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی در مشکین شهر، با یکبار پذیرش دانشجو در دوره کاردانی رشته‌های تکنولوژی تولیدات گیاهی،تکنولوژی مرتع و آبخیزداری‌ در این آموزشکده موافقت کرد.

همچنین این شورا ضمن موافقت قطعی با ایجاد دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در شهر بجنورد، با یکبار پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، علوم قرآن و حدیث، ریاضیات و کاربردها، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار و حسابداری در آن دانشگاه موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی ضمن موافقت قطعی با ایجاد پردیس دانشگاه الزهرا(س) در شهر جدید هشتگرد، با یکبار پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار، مهندسی صنایع با ظرفیت هر رشته 25 نفر دانشجو برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی 92ـ91 موافقت به عمل آورد.

موافقت قطعی شورا با ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد ، ادغام شعبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گرمسار با دانشگاه گرمسار تحت پوشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موافقت با پذیرش دانشجوی دختر در دانشگاه کاشان خارج از سایت اصلی از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.

کد خبر 184719

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز