همشهری آنلاین: رئیس جمهور با صدور حکمی، جاسبی را به عنوان عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها منصوب کرد.

به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد با صدور این حکم که ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 714 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ درباره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه‌ھ‌ﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ است، عبدالله جاسبی را به عنوان یکی از اعضای این شورا منصوب کرد.

رئیس جمهور در این ﻣﺎده واﺣﺪه ابلاغ شده ﻣﺤﻤﺪمهدی زاھﺪی، ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ شهرﯾﺎری، ﻋﺒﺪﷲ ﺟﺎﺳﺒﯽ و ﺣﺠت‌اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺮاﻗﯽ، رحیم پور ازغدی،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺒﻮﯾﺎن را ﺑرای تکمیل شورای اسلامی شدن دانشگاهها به عنوان اعضای جدید معرفی کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به انتصاب این اعضا رای مثبت داد.

 

کد خبر 184326

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار