گروه شهری: در روز پایانی ششمین مجمع شهری جهان در ناپل ایتالیا با حضور نماینده شهردار تهران از کتاب سازمان ملل متحد با عنوان «تهران؛ تجربه‌ای موفق در مسیر پیشرفت و عدالت» رونمایی شد.

در ششمین مجمع شهری جهان در ناپل ایتالیا، رئیس بخش تجارب برتر مرکز اسکان بشر ملل متحد و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مشترکا از کتاب تهران؛ تجربه‌ای موفق در مسیر پیشرفت و عدالت که به زبان انگلیسی توسط سازمان ملل تالیف و انتشار یافته رونمایی کردند. براساس این گزارش در این کتاب نحوه مدیریت شهر تهران به‌عنوان الگویی برای سایر شهرها مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب که با مقدمه چند نفر از مقامات ارشد سازمان ملل متحد آماده شده، برنامه شهرداری تهران در حوزه عدالت اجتماعی و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته و به سایر شهرهای جهان به‌عنوان یک نمونه الگویی معرفی شده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این کتاب به شهردار تهران و نحوه مدیریت موفق وی در تهران اختصاص پیدا کرده است.

در ششمین نشست مجمع شهری جهان، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس اطلس اسکان بشر خاورمیانه معرفی و مسئولیت تهیه نقشه توسعه شهرهای خاورمیانه به تهران واگذار شد. همچنین از تهران و وین به‌عنوان دو شهر برتر جهان در حوزه تجارب برتر مدیریت شهری تجلیل شد و این دو شهر به‌عنوان پایگاه‌های انتقال تجربیات موفق شهری سازمان ملل متحد معرفی شدند.

کد خبر 183787

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار