به‌دنبال درج خبری با عنوان «نگرانی از تخریب هنرستان آزادی تهران»، روابط عمومی جمعیت هلال احمر توضیحاتی در این باره ارسال کرده است.

مدرسه

در این نامه آمده است: جمعیت از سال1336 مالک بلا‌منازع ملک مذکور بوده است. پس از احراز وقفیت، جمعیت طبق قرار داد منعقده با آستان قدس رضوی، مالک قانونی کلیه املاک و اموال غیر‌منقول(ابنیه و اعیانی موجود) در ملک موصوف است که بر همین اساس تا‌کنون اقدام به پرداخت حقوق موقوفه از جمله حق پذیره نموده است. جمعیت در سال1362 اقدام به انعقاد قرار داد اجاره یکساله با اداره آموزش و پرورش می‌نماید اما متأسفانه پس از حدود 30‌سال از انقضای مدت قرار داد اجاره، هنوز آموزش و پرورش نسبت به تخلیه، اقدام ننموده است.

در ادامه چنین آمده: اداره آموزش و پرورش با وجود مساعدت‌های مکرر جمعیت از قبیل اعطای مهلت جهت تخلیه از سال1363 و عدم‌مطالبه اجاره بها تا‌کنون، ساخت سوله آموزشی و غیره، بر خلاف واقع اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است.
بر خلاف ادعاهای مطروحه، گلخانه موجود متعلق به جمعیت و به‌صورت مخروبه و بلااستفاده و به‌صورت چندین تیر‌آهن و بدون حفاظ بوده است که اختیار تخریب یا عدم‌تخریب آن به‌عهده مالک(جمعیت) است.

سالن‌ مربوط به تراشکاری نیز متعلق به جمعیت بوده و با وجود تحویل قسمتی از ملک به جمعیت توسط دادگاه، در راستای مساعدت با هنرستان، تا اتمام سال تحصیلی بدون هیچ ممانعتی قابل استفاده است.در پایان نامه جمعیت هلال احمر آمده است: از آنجا که هنرستان و اداره آموزش و پرورش منطقه، به‌جای رفع مشکل موجود و تأمین مکان آموزشی دیگر پس از حدود 30‌سال و پرداخت حقوق جمعیت هلال احمر اقدام به طرح مطالب کذب و خلاف واقع و انتشار آن در رسانه‌ها نموده‌است. جمعیت نیز در راستای احقاق حقوق خود و عمل به اهداف خیریه و امداد رسانی به مردم منطقه اقدامات قضایی و قانونی خود را از قبیل تخلیه و مطالبه حقوق و خسارات وارده ازجمله اجور معوقه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

کد خبر 165416

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار