علی مطهری در واکنش به نامه 7 نماینده درباره ملغی کردن سئوال از رئیس جمهور گفت: نگران نباشید؛ آقای رئیس جمهور زیرک‌تر از آن است که بحث را به اغراض متعارف سیاسی بکشاند.

علی مطهری درباره بیانیه 7 تن از نماینده مجلس درباره تعامل با رئیس جمهور به جای سئوال از او گفت: سئوال از رئیس جمهور آثار خاص خودش را دارد و پیشنهاد آن هفت نماینده محترم مبنی بر برگزاری جلسه مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند جایگزین آن باشد.

وی افزود: خوب است این دوستان به فکر عملی شدن پیشنهادشان در سال 91 باشند. به هر حال این دو موضوع ربطی به هم ندارند و دو کار مستقل‌اند.

مطهری با تاکید بر اینکه نمی‌توان قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را زیر پا گذاشت و به حقوق مردم و انتظاری که دارند بی‌توجه بود به خبرآنلاین گفت: نگرانی این افراد هم جایی ندارد و آقای رئیس جمهور زیرک‌تر از آن است که بحث را به اغراض متعارف سیاسی بکشاند.

وی تاکید کرد: قطعا جلسه سئوال از رئیس جمهور به تفاهم بیشتر مجلس و دولت و روشن شدن بسیاری از ابهامات خواهد انجامید و شکوهی بر شکوه انتخابات اخیر خواهد افزود.

کد خبر 163315

برچسب‌ها