همشهری آنلاین: مجلس شورای اسلامی به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر تخلف دولت در عدم اجرای قانون بودجه در اختصاص 3 هزار میلیارد دلار به بخش سلامت از محل افزایش درآمد نفتی رای مثبت داد.

امروز سه شنبه در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عدم اجرای جزء ب بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور قرائت شد.

در این گزارش آمده است: عدم اختصاص اعتبارات ناشی از اجرای جزء ب بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مبنی بر اختصاص 3 میلیارد دلار به بخش سلامت، از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند یک این قانون که باید از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی آن پس از واریز به خزانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یافت، مشکلات عدیده ای را در امر سلامت آحاد جامعه فراهم نموده است.

طبق تبصره یک ذیل بند 2 قانون بودجه 1390 کل کشور دولت موظف است مازاد درآمد حاصل از این بند را به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماهه یک دوازدهم پرداخت نماید که متاسفانه پس از گذشت 6 ماه از تیرماه سال جاری هنوز این امر محقق نشده است، لذا در اجرای بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن، با توجه به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، پیشنهاد ذیل در 3 بند جهت طرح و تصویب در صحن علنی مجلس ایفاد می گردد:

وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1390 کل کشور کلیه مبالغ حاصل از فروش نفت و میعانات مازاد در مبالغ مندرج در بند یک آن قانون را تا هجدهم اسفندماه سال جاری به حساب خزانه واریز و تصویه حساب نمایند.

1- مبالغ برداشته شده از سوی بانک مرکزی به عنوان مطالبات پرداخت های قبلی، اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخیره ارزی و مطالبات سال 1389 فاقد مجوز قانونی است و باید در مهلت مقرر تصویه گردد.

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است تا 23 اسفند ماه سال جاری در مورد تخصیص کل درآمد حاصل از منابع تعیین شده در بند 2 قانون بودجه کل کشور، با اولویت اجزاء الف و ب اقدام نماید. چنانچه تخصیص موضوع این ماده تا مهلت مقرر ابلاغ نگردد، خزانه داری کل کشور راسا در مورد ابلاغ تخصیص به دستگاه های مربوط اقدام می کنند.

3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است در موارد باقیمانده درآمد موضوع بند 2 به میزان وصولی تا پایان بهمن ماه سال جاری به نحوی اقدام کند که بودجه مورد نظرتا دهم اسفند ماه سال جاری در اختیار دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت در ادامه گزارش خود آورده است: این گزارش در راستای اجرای حکم ذیل تبصره بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی ارائه می شود. بر اساس این ماده هر گاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس اعلام نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر 2 هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می شود. نمایندگان می توانند پیشنهادهای خود را تا 48 ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می دهد.

پس از قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد رای گیری در مجلس برای بررسی گزارش و نه پیشنهادهای آن صورت می گیرد.

نمایندگان با 135 رای موافق، 7 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به گزارش این کمیسیون رای دادند.

 

کد خبر 159706

برچسب‌ها