همشهری‌آنلاین: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی در قوه‌قضائیه، مجلس و دولت باید اوضاع را زیر ذره‌بین داشته باشند و با دست‌های پنهانی که اگر این شرایط را عمداً بوجود آورده سریعاً برخورد کنند.

علی بروغنی در خصوص تغییرات بازار سکه و ارز به فارس گفت: دستگاه‌های نظارتی در قوه‌قضائیه، مجلس و دولت باید اوضاع را زیر ذره‌بین داشته باشند که اگر دست‌های پنهانی در کار بوده و این شرایط تعمدی بوجود آمده است سریعاً برخورد کنند. 

کد خبر 158394

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار