همشهری آنلاین: کتاب فرهنگ دانش آموز سخن چهارشنبه 27 دی درچهل و چهارمین مراسم شورای کتاب کودک در حسینیه ارشاد به عنوان کتاب منتخب این شورا معرفی خواهد شد.

اصغر علمی ، مدیر انتشارات سخن ضمن اعلام این خبر به همشهری آنلاین گفت : این کتاب درمجموعه فرهنگهای سخن تدوین شده و سر پرستی آن را همانند سایر فرهنگ‌های سخن دکتر حسن انوری بر عهده دارد.

گزارش همشهری آنلاین حاکیست کتاب فرهنگ دانش آموز سخن  هفتمین کتاب از مجموعه فرهنگهای سخن است که از سوی انتشارات سخن به بازار کتاب عرضه شده بود.

پیش از این فرهنگ بزرگ سخن در8 جلد و بیش از 8هزار صفحه و فرهنگ فشرده سخن در 2800 صفحه ، فرهنگ روز سخن در 1480 صفحه، فرهنگ کوچک سخن در بیش از هزار صفحه، فرهنگ کنایات سخن در دو جلد و بیش از 1800 صفحه، و فرهنگ کودکان سخن در 360 صفحه رحلی که کتاب اخیر به صورت جداگانه تدوین و تالیف شده است.

مراسم انتخاب معرفی کتاب فرهنگ دانش آموز سخن ساعت 16 و 30 دقیقه  روز یاد شده در سالن کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد. 

چهل وچهارمین مراسم سالگرد شورای کتاب کودک در تاریخ 27دی ماه در محل حسینیه ارشاد برگزارخواهد شد. نگاه ویژه سالگرد 1385 حضور کودکان و نوجوانان در شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و خانه کتابدار است. در این برنامه در کنار چند گزارش از شورا و فرهنگنامه، گروه های مختلف کودک ونوجوان فعال در شورا به معرفی خود خواهند پرداخت. جوایز نویسندگان، مترجمین کتاب‌های ویژه نیز دراین مراسم اهدا خواهد شد.

بخش های فروش وترویج که چون هرسال شورای کتاب کودک، خانه کتابدار، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، موسسه پژوهشی کودکان دنیا، موسسه مادران امروز وشرکت تهیه نشرفرهنگنامه درآن فعال خواهند بود، از ساعت 3 -30 / 4و پس از خاتمه برنامه برای بازدید وخرید علاقمندان بازخواهد بود. فهرست کتابهای منتخب شورای کتاب کودک 1384- 1385و کتاب های این فهرست نیز برای خرید دراختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت .

گزارش همشهری آنلاین حاکیست که جلد دهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان نیز دراین روز، رونمایی شود.

کد خبر 13426

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار