همشهری آنلاین: دانشمندان آمریکایی با استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی موفق شدند پلاکت‌های خون را ایجاد کنند و برای اولین بار نشان دهند که این پلاکت‌ها قادر به ترمیم بافت‌های آسیب دیده در موش‌های آزمایشگاهی هستند.

platelet

نیاز فوری به خون که برای بیماران شیمی درمانی و یا گیرنده پیوند اعضا حیاتی است، می تواند در آینده بدون نیاز به اهدای خون و با کمک پلاکتهای خونی که می توانند در آزمایشگاه و از سلولهای بنیادی جنینی به دست آیند تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان شرکت آمریکایی «فناوری سلولی پیشرفته» (ACT) پلاکتهای خون را از سلولهای بنیادی ایجاد و برای اولین بار نشان دادند که این پلاکتها می توانند بافتهای آسیب دیده در موشهای آزمایشگاهی را ترمیم کنند.
افرادی که تحت شیمی درمانی قرار دارند و یا عمل پیوند اعضا داشته اند برای ترمیم بافتهای آسیب دیده، رگهای خونی و پیشگیری از خونریزی کنترل نشده به دریافت،  به پلاکت نیاز دارند.

اکنون دانشمندان آمریکایی معتقدند که این تکنیک جدید می تواند یک منبع نامحدود از پلاکتها را که می توانند در مقیاس صنعتی و بدون نیاز به خون انسان تولید شوند، ارائه کنند.

پلاکتها نقش بنیادی در فرایندهای پیچیده انعقاد خون ایفا می کنند. بدون این گویچه های خونی بافتهای آسیب دیده نمی توانند به طور صحیح و به سرعت ترمیم شوند و در نتیجه خطر مرگ در اثر خونریزی داخلی افزایش می یابد.
درحال حاضر پلاکتها از طریق اهدای خون تامین می شود، اما این پلاکتهای اهدا شده را نمی توان منجمد کرد و حداکثر بین 7 تا 10 روز باید مصرف شوند.

براساس گزارش ایندیپدنت، رابرت لانزا، مدیر علمی ACT اظهار داشت که پلاکتهای تولید شده در آزمایشگاه همانند پلاکتهای عادی عمل می کنند و حتی عامل انعقاد کننده طبیعی را فعال می کند.

به گفته رابرت لانزا، این نتایج یک گام مهم به سوی ایجاد یک منبع بالقوه و نامحدود را برای پلاکتهای کاربردی ارائه می کند.
برای ایجاد این پلاکتها، دانشمندان به روش باروری آزمایشگاهی یک سلول جنینی را توسعه دادند و تعدادی از سلولهای بنیادی جنینی را از این سلول گرفتند. سپس این سلولهای بنیادی به سلولهای ویژه ای به نام «مگاکاریوسیتها» تمایز داده شده و در ادامه برای کسب پلاکتهای بزرگسال در آزمایشگاه کشت شدند.

به گفته رابرت لانزا، برای تهیه سلولهای بنیادی می توان از روش دیگری بدون استفاده از سلولهای جنینی و با بهره گیری از سلولهای Ips (سلول های بنیادی پر توان القایی ) استفاده کرد.

در این تکنیک با استفاده از تغییر ژنتیکی سلولهای بزرگسال پوست می توان سلولهای بنیادی شبه جنینی ایجاد کرد.

کد خبر 125829

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار