یوسف مجتهد: جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق دریافت می‌کنند، برابر قوانین و مقررات مشمول تسهیلات زیر خواهند بود:

جانباز

1 - افرادی که در مأموریت نیروهای مسلح (مانند سربازان وظیفه و بسیجیان) ازکارافتاده کلی شده‌اند، همتراز کادر ثابت نیروهای مسلح، حقوق دریافت خواهند کرد و از تمامی تسهیلات و مزایای رفاهی از قبیل دفترچه تعاونی، بن‌کارت سفر و... که به نیروهای رسمی ارائه می‌شود، برخوردار خواهند بود.

2 - افرادی که در مأموریت نیروهای مسلح نبوده (مانند بمبارانی‌ها) و ازکارافتاده کلی شده‌اند، در ابتدا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، برابر این قانون حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد.

3 - هر دو گروه فوق مشمول قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مصوب 72/11/26 مجلس شورای اسلامی هستند. این حساب تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم در یکی از بانک‌ها به نام فرد افتتاح می‌شود و معادل مبلغی که از حقوق جانباز کسر می‌شود، از طرف دولت به عنوان سهم دولت به آن افزوده خواهد شد.

4 - به تمامی جانبازان و آزادگان حالت اشتغال‌بگیر بنیاد در پایان هر سال، برابر مصوب هیأت وزیران پاداش و عیدی پایان سال همانند کارکنان دولت پرداخت خواهد شد.

5 - برابر قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه‌های بعدی آن، مزایای زیر باید به حقوق‌بگیران حالت اشتغال پرداخت شود:
الف- کمک هزینه ازدواج برای شخص حقوق‌بگیر و فرزندان وی برای یک‌بار
ب - کمک هزینه فوت برای شخص حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل وی
ج - پاداش پایان خدمت به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی جمعا به مدت 30ماه

6 - برابر ماده 41قانون استخدام کشوری که در قوانین‌ جاری تنفیذ شده است، دستگاه پرداخت‌کننده حقوق می‌تواند تا 2برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه در هر سال به حقوق‌بگیران خود پاداش پرداخت کند. در این خصوص جانبازان و آزادگان حقوق‌بگیر مشمول این ماده هستند.

7 - جانبازان و آزادگانی که حقوق حالت اشتغال خود را از سایر دستگاه‌ها به عنوان تبصره6 دریافت می‌کنند، برابر قوانین، احکام حقوقی آنان باید همتراز کادر ثابت نیروهای مسلح پرداخت شود. چنانچه حکم حقوقی دستگاه محل خدمت آنان از حکم حقوقی نیروهای مسلح بیشتر باشد، حکم حقوقی بیشتر درباره آنان اعمال می‌شود.

8 - مشمولین قانون حالت اشتغال، همانند شاغلین از مرخصی استحقاقی سالانه برخوردار می‌شوند و حقوق و مزایای مرخصی‌های ذخیره‌شده آنان به هنگام بازنشستگی به آنان پرداخت می‌شود.

9 - مشمولین قانون حالت اشتغال تا 30سال از حقوق، مزایا و تسهیلات رفاهی همانند افراد شاغل برخوردار خواهند بود و پس از آن بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگی، خود و افراد تحت تکفل آنان تا پایان عمر برخوردار می‌شوند.

10 - برابر ماده39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 84/8/15 مجلس شورای اسلامی، حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین ازکارافتاده کلی می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت می‌شود. لذا ارسال پرونده و حقوق بازنشستگی و مستمری عائله تحت تکفل این قبیل جانبازان به صندوق‌های بازنشستگی، فاقد وجاهت قانونی است و کماکان دستگاه پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست حقوق بازنشستگی و مستمری آنان را پرداخت کند.

کد خبر 123819

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار