همشهری آنلاین: 10 کشتی‌گیر فرنگی‌کار برتر ایران در مسابقات المپیک و جهانی به ترتیب زیر معرفی شده‌اند

کشتی فرنگی

نحوه امتیازدهی براساس امتیازدهی فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) است که بر طبق آن برترین کشتی‌گیران قرن جهان را انتخاب کرد.

بر این اساس برای مدال طلای المپیک 20 امتیاز، مدال نقره المپیک 10 امتیاز، مدال برنز المپیک 5 امتیاز، مدال طلای جهان 10 امتیاز، مدال نقره جهان 5 امتیاز و برای مدال برنز جهان 2 امتیاز محاسبه شده است.

ورزش

حمید سوریان: پنج طلای جهان 2005، 2006، 2007، 2009، 2010 - 40 امتیاز

رحیم علی‌آبادی: یک نقره المپیک 1972، یک نقره جهان 1969، یک برنز جهان 1973 - 17 امتیاز

حسن رنگرز: یک طلای جهان 2001، یک برنز جهان 2002 - 12 امتیاز

امیر علی‌اکبری: یک طلای جهان 2010، یک برنز جهان 2009 - 12 امتیاز

فیروز علی‌زاده: یک طلای جهان 1969 - 10 امتیاز

محمد پذیرایی: یک برنز المپیک 1960 - 5 امتیاز

محمد بنا: یک نقره جهان 1983 - 5 امتیاز

رضا سیم‌خواه: یک نقره جهان 1991 - 5 امتیاز

علی اشکانی: یک نقره جهان 2005 - 5 امتیاز

سامان طهماسبی: دو برنز جهان 2006، 2007 - 4 امتیاز

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 121377

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار